ایجاد کلید دسترسی به Unsplash

نکته: شما باید ابتدا برنامه Unsplash را با این آموزش، ایجاد و نصب کنید.  


ایجاد کلید دسترسی به Unsplash برای کاربران غیر Saas  

Unsplash

  • شرایط را قبول کنید و بر روی "پذیرش شرایط" کلیک کنید.

پذیرش شرایط

  • از شما خواسته می‌شود که نام برنامه و توضیحات را وارد کنید. لطفا نام برنامه خود را با پیشوند ":Odoo" وارد کنید تا بتوان آن را به عنوان نمونه اودوو از طریق Unsplash شناخت. پس از انجام، بر روی دکمه " ایجاد برنامه"  کلیک کنید.


  • اکنون شما باید به صفحه جزئیات برنامه هدایت شوید. برای پیدا کردن کلید دسترسی خود، کمی به پایین اسکرول کنید. 


هشدار: به عنوان کسی که کاربر SaaS نیست،  شما قادر به ثبت نام در کلید Unsplash نخواهید بود و محدود به کلید تست خواهید بود که دارای محدودیت 50 درخواست Unsplash در هر ساعت می‌باشد.

نحوه ایجاد شناسه برنامه unsplash

  • به  داشبورد برنامه های  خود بروید و بر روی برنامه Unsplash که تازه ایجاد شده در برنامه های خود، کلیک کنید.