Document topics

صورت حساب های فروشنده، رسید یا فاکتور مربوط به خدمات و محصولات خریداری شده از طرف فروشندگان است. از این رو این صورت حساب ها به عنوان هزینه های سازمان در نظر گرفته می شوند. ابتدا می توانید یک درخواست، به منظور خرید، ارسال کنید و پس از آن محصولات دریافت شده را به صورت حساب های فروشنده تبدیل کنید. با استفاده از اودوو، می توانید به راحتی صورت حساب ها را کنترل کنید، به عنوان مثال از طریق گزینه  " کنترل صورت حساب ها " می توانید یک روش ارسال صورت حساب بر اساس  " تعداد سفارش داده شده "  یعنی  ارسال صورت حساب ها قبل از دریافت کالا ، یا براساس  " مقادیر تحویل داده شده "  یعنی  ارسال صورت حساب ها پس از دریافت کالا  را شروع کنید.

پیکربندی

برای فعال کردن این ویژگی، به ماژول خرید> پیکربندی> تنظیمات> تب حسابداری بروید و حالتی که می خواهید صورت حساب ها را بر اساس آن کنترل کنید، انتخاب کنید و برای ذخیره تغییرات، بر روی دکمه "دخیره" کلیک کنید: 

تغییر سیاست کنترل

به خاطر داشته باشید "تعداد سفارش داده شده"، روش پیش فرض شما در کنترل صورتحساب ها خواهد بود. با این حال، می توانید از طریق کلیک کردن بر روی سیاست کنترل در تب "خرید" محصول، سیاست کنترل را تغییر دهید. شما می توانید بر اساس انواع محصولات، تغییرات مورد نظر را در روش کنترل صورت حساب انجام دهید.

ماژول خرید> محصولات> محصولاتتایید صورت حساب فروشنده

اگر صورتحساب فروشنده شما براساس تعداد سفارش داده شده باشد، اودوو برای واحدهای سفارش داده شده صورتحساب را شروع می کند.

با این حال، اگر صورتحساب فروشنده براساس مقادیر دریافت شده باشد، اودوو صورت حساب را با مقدار "0" پیشنهاد خواهد داد.