صورتحساب های فروشنده، رسید یا فاکتور مربوط به خدمات و محصولات خریداری شده از طرف فروشندگان است. از این رو این صورتحساب ها به عنوان هزینه های سازمان در نظر گرفته می شوند. ابتدا می توانید یک درخواست، به منظور خرید، ارسال کنید و پس از آن محصولات دریافت شده را به صورتحساب های فروشنده تبدیل کنید. با استفاده از اودوو، می توانید به راحتی صورتحساب ها را کنترل کنید، به عنوان مثال از طریق گزینه  " کنترل صورتحساب ها " می توانید یک روش ارسال صورتحساب بر اساس  " تعداد سفارش داده شده "  یعنی  ارسال صورتحساب ها قبل از دریافت کالا ، یا براساس  " مقادیر تحویل داده شده "  یعنی  ارسال صورتحساب ها پس از دریافت کالا  را شروع کنید .

سیاست کنترل پیش فرض صورت حساب فروشنده

برای فعال کردن این ویژگی، به ماژول خرید> پیکربندی> تنظیمات> تب حسابداری بروید و حالتی که می خواهید صورتحساب ها را بر اساس آن کنترل کنید، انتخاب کنید و برای ذخیره تغییرات، بر روی دکمه "دخیره" کلیک کنید:


تغییر سیاست کنترل

به خاطر داشته باشید "تعداد سفارش داده شده"، روش پیش فرض شما در کنترل صورتحساب ها خواهد بود. با این حال، می توانید از طریق کلیک کردن بر روی سیاست کنترل در تب "خرید" محصول، سیاست کنترل را تغییر دهید. شما می توانید بر اساس انواع محصولات، تغییرات مورد نظر را در روش کنترل صورتحساب انجام دهید.

ماژول خرید> محصولات> محصولات


تا زمانی که محصولات خود را دریافت نکرده اید، نمی توانید صورتحساب ایجاد کنید  و اگر همه آنها را دریافت نکرده اید، اودوو تنها برای محصولاتی که در پیش نویس دریافت شده است،  صورتحساب ایجاد می کند- هنگام ایجاد صورت حساب، در تب اطلاعات دیگر، گزینه باید پرداخت شود را بر روی بله تنظیم کنید.

 

وضعیت "باید پرداخت شود"  به طور خودکار توسط اودوو تنظیم می شود. با این حال، هنگام مشاهده صورتحساب در حالت ویرایش، می توانید وضعیت را به صورت دستی تغییر دهید.

مشاهده وضعیت صورت‌حساب سفارش خرید

پس از تایید سفارش، می توانید با رفتن به برگه اطلاعات دیگر، وضعیت صورتحساب آن را مشاهده کنید. 


در زیر می‌توانید فهرستی از وضعیت‌های مختلف صورت‌حساب ها را مشاهده نمایید:


تایید صورتحساب فروشنده

اگر صورتحساب فروشنده شما براساس تعداد سفارش داده شده باشد، اودوو برای واحدهای سفارش داده شده صورتحساب را شروع می کند. با این حال، اگر صورتحساب فروشنده براساس تعداد دریافت شده باشد، اودوو صورتحساب را با مقدار "0" پیشنهاد خواهد داد.

سه روش مرتبط: خریدها، دریافت ها و صورت حساب ها

اصطلاحات عملیات پیشرفته خرید برای اطمینان از سیستم عامل اودوو تعریف شده است تا  شرکت استفاده کننده فقط صورتحساب کالای تحویل داده شده به شرکت را پرداخت کند.  این اصطلاحات در اودوو از پیش تعریف شده است و کاربر می تواند با انتخاب گزینه موجود در منوی تنظیمات، آن را در سیستم فعال کند.

اگر به ماژول خرید> پیکربندی> تنظیمات> تب حسابداری، بروید گزینه  "3 روش مرتبط: خریدها، دریافت ها و صورتحساب ها"  را مشاهده خواهید کرد:  


اگر گزینه را فعال کنید، کاربر می تواند تغییرات مربوط به صورتحساب فروشنده را مشاهده کند.در صورت تأیید سفارش و دریافت محصولات، کاربر می تواند صورتحساب فروشنده مربوطه را برای خرید انجام دهد. در ایجاد صورتحساب فروشنده، قیمت محصولات به صورت خودکار تعیین می شوند و داده های دفتر روزنامه نیز به همان صورتی است که در هنگام ایجاد فروشنده در سیستم، در توضیحات فروشنده توصیف شده است.

آیا باید صورتحساب فروشنده را پرداخت کنم؟

در تب  "اطلاعات دیگر"،   کاربر می تواند گزینه "باید پرداخت شود: بله" را مشاهده کند، که این گزینه به صورت خودکار به دلیل فعال کردن گزینه "3 روش مرتبط صورتحساب"، نمایش داده می شود.
تا زمانی که محصولات خود را دریافت نکرده اید، نمی توانید صورتحساب ایجاد کنید  و اگر همه آنها را دریافت نکرده اید، اودوو تنها برای محصولاتی که در پیش نویس صورتحساب دریافت کرده اید، صورتحساب ایجاد می کند- هنگام ایجاد صورت حساب، در تب اطلاعات دیگر، گزینه باید پرداخت شود را بر روی بله تنظیم کنید.