Document topics

صورتحساب های فروشنده، رسید یا فاکتور مربوط به خدمات و محصولات خریداری شده از طرف فروشندگان است. از این رو این صورتحساب ها به عنوان هزینه های سازمان در نظر گرفته می شوند. ابتدا می توانید یک درخواست، به منظور خرید، ارسال کنید و پس از آن محصولات دریافت شده را به صورتحساب های فروشنده تبدیل کنید. با استفاده از اودوو، می توانید به راحتی صورتحساب ها را کنترل کنید، به عنوان مثال از طریق گزینه  " کنترل صورتحساب ها " می توانید یک روش ارسال صورتحساب بر اساس  " تعداد سفارش داده شده "  یعنی  ارسال صورتحساب ها قبل از دریافت کالا ، یا براساس  " مقادیر تحویل داده شده "  یعنی  ارسال صورتحساب ها پس از دریافت کالا  را شروع کنید .


پیکربندی

برای فعال کردن این ویژگی، به ماژول خرید> پیکربندی> تنظیمات> تب حسابداری بروید و حالتی که می خواهید صورتحساب ها را بر اساس آن کنترل کنید، انتخاب کنید و برای ذخیره تغییرات، بر روی دکمه "دخیره" کلیک کنید: 

تغییر سیاست کنترل

به خاطر داشته باشید "تعداد سفارش داده شده"، روش پیش فرض شما در کنترل صورتحساب ها خواهد بود. با این حال، می توانید از طریق کلیک کردن بر روی سیاست کنترل در تب "خرید" محصول، سیاست کنترل را تغییر دهید. شما می توانید بر اساس انواع محصولات، تغییرات مورد نظر را در روش کنترل صورتحساب انجام دهید.

ماژول خرید> محصولات> محصولاتتا زمانی که محصولات خود را دریافت نکرده اید، نمی توانید صورتحساب ایجاد کنید  و اگر همه آنها را دریافت نکرده اید، اودوو تنها برای محصولاتی که در پیش نویس صورتحساب دریافت کرده اید، ایجاد می کند- هنگام ایجاد صورت حساب، در تب اطلاعات دیگر، گزینه باید پرداخت شود را بر روی بله تنظیم کنید.


 

وضعیت "باید پرداخت شود" به طور خودکار توسط اودوو تنظیم می شود. با این حال، هنگام مشاهده صورتحساب در حالت ویرایش، می توانید وضعیت را به صورت دستی تغییر دهید.

تایید صورتحساب فروشنده

اگر صورتحساب فروشنده شما براساس تعداد سفارش داده شده باشد، اودوو برای واحدهای سفارش داده شده صورتحساب را شروع می کند.

با این حال، اگر صورتحساب فروشنده براساس تعداد دریافت شده باشد، اودوو صورتحساب را با مقدار "0" پیشنهاد خواهد داد.