Document topics

نمای کلی

تسهیل گستر علاوه بر ایجاد وب سایت های مدرن عالی، امکان ترجمه آن را به زبان های مختلف نیز به شما می دهد.  

فرآیند کار

پس از ایجاد وب سایت، می توانید وب سایت را به هر چند زبان که می خواهید ترجمه نمایید. برای این کار به وب سایت خود بروید در پایین سمت چپ پابرگ وب سایت،  بر روی گزینه  "  افزودن زبان"  کلیک نمایید:زبانی را که می خواهید وب سایت خود را به آن ترجمه کنید، انتخاب نمایید، سپس بر روی دکمه "افزودن" کلیک کنید.اکنون در کنار زبان فارسی، زبان عربی و انگلیسی نیز وجود دارد، می توانید با کلیک بر روی زبان مورد نظر، صفحه را به آن زبان ترجمه نمایید.و در نهایت برای ترجمه محتوای وب سایت، بر روی Translate کلیک کنید.