Document topics

نحوه افزودن کاربر

اودوو گزینه ای را در اختیار شما می گذارد که با آن می توانید کاربران دیگری را اضافه کنید.


افزودن کاربران دیگر

به ماژول تنظیمات عمومی> کاربران و شرکتها> کاربران ، بروید و بر روی دکمه "ایجاد" کلیک نمایید.


 
در فرم ایجاد،  نام کاربر جدید، آدرس ایمیل (آدرسی که کاربر جدید برای ورود به تسهیل گستر استفاده خواهد کرد) و یک تصویر اضافه نمایید.در تب سطوح دسترسی ، می توانید انتخاب کنید که کاربر شما به کدام برنامه ها دسترسی داشته باشد و از آنها استفاده کند. سطوح مختلفی از دسترسی ها بسته به برنامه مربوطه موجود است:

 

هنگامی که شما ویرایش صفحه را انجام دادید و بر روی ذخیره کلیک کنید، ایمیل دعوت نامه به طور خودکار به کاربر ارسال می شود. کاربر باید برای پذیرفتن دعوت نامه، بر روی آن کلیک کند و سپس به سیستم وارد شود.

 

توجه: به یاد داشته باشید که هر کاربری که اضافه می شود، هزینه های اشتراک شما را افزایش خواهد داد.