پس از تأیید سفارش، می توانید فاکتور را به صورت خودکار صادر و پرداخت کنید. این ویژگی کاملاً خودکار برای مشاغلی طراحی شده است که سفارشات را فوراً فاکتور می کنند.

برای ایجاد فاکتورها به صورت خودکار در سفارش ها:

ابتدا به ماژول وب سایت> پیکربندی> تنظیمات> تب حسابداری بروید. سپس سیاست صدور فاکتور را بر اساس صدور فاکتور برای آنچه که سفارش شده است ، انتخاب نمایید و ویژگی فاکتور خودکار را فعال نمایید، سپس بر روی دکمه "ذخیره" کلیک نمایید: