چگونه انتظارات و توقعات مشتریان را مدیریت کنیم؟


علاوه بر داده های اصلی، مشتریان اغلب درخواست می کنند تا سوابق کامل داده ها را ایمپورت کنند، مانند پیش فاکتورها و فروش 7 سال پیش. این کار وقت زیادی را تلف می کند و قسمت زیادی از بودجه را دربر می گیرد، همچنین، موفقیت پروژه را به خطر می اندازد، پس فقط در صورت توجیه آن، باید اینکار را انجام دهیم.

برای بررسی اینکه آیا واقعاً این نوع داده ها  مورد نیاز می باشند، سوالات زیر را مطرح کنید:

  • آیا می توان آن اطلاعات را در نرم افزار قدیمی و یا فایل اکسپورت نگه داشت؟

  • مشتری شما چند وقت یک بار آن اطلاعات را مطالعه می کند و برای چه هدفی؟

  • چه تأثیر استراتژیکی ممکن است در مدت 2، 3 و یا 4 سال داشته باشد؟

درست مانند هر درخواست دیگر، تا زمانی که مشتری نتواند شما را متقاعد کند، درخواست ایمپورت باید رد شود و یا تا عملیاتی شدن، به تأخیر بیفتد.


آقای Wynand - رهبر پروژه، Odoo BE می فرماید:  

"چند ماه پیش، من حسابداری اودوو را برای شرکت IbbeoCosmetiques، یک گروه دارویی که شامل سه شرکت در فرانسه بود، اجرا کردم. حین شروع کار، نماینده مشتری به من می گفت که به دست آوردن تمام داده ها، یک امر ضروری است. برای او توضیح دادم که ایمپورت داده های قبلی، زمان بندی پروژه را به خطر می اندازد و زمان زیادی باید صرف شود.  

من با او توافق کردم که ما حسابداری هر سه شرکت را فقط در عرض سه هفته و با اندک تلاش او شروع می کنیم. اگر این کار به روش من انجام داده شود، چند ساعت دیگر روی بسته سرویس باقی می ماند تا در آینده از آن استفاده کنیم و اگر بعداً، تصمیم بگیرد که ایمپورت داده های قبلی به اودوو هم لازم است، ما می توانیم این کار را در مرحله دوم انجام دهیم. او نیز موافقت کرد.  

یک هفته بعد ما اولین تماس خود را داشتیم و من مانده اولیه و داده های اصلی را ایمپورت کردم. سرانجام، پس از آموزش، این پروژه برای هر سه شركت پس از گذشت تنها 2 و نیم هفته عملیاتی شد و 9 ساعت نیز در بسته سرویس باقی ماند.  

یک ماه پیش، او به من ایمیلی فرستاد تا از من برای راه اندازی سریع تشکر کند و اینکه اودوو بسیار کاربرپسندتر از ERP قبلی بود. وی همچنین به من گفت که در 3 ماه گذشته نیازی به بررسی داده های قبلی حسابداری نداشت و اینکه با مشاور فروش خود در تماس است تا افزونه های بیشتری اضافه کند و تمام فعالیت های خود را در اودوو به عهده بگیرد.  

از آنجا که شرکتهای حسابداری بیشتری به اودوو ملحق می شدند، اغلب درخواستهایی برای ایمپورت داده های حسابداری از 5 سال گذشته داشتم. من از این پروژه به عنوان نمونه استفاده می کردم و به آنها امکان تصمیم گیری می دادم. یا باید در مدت 2 هفته با اندک تلاش و چند ساعت مشاوره، پروژه را مستقر می کردند و یا در مدت 2 ماه مستقر می کردند و 4 برابر بیشتر برای چیزی که یک بار در سال استفاده می کنند، می پرداختند.