صورت حسابها و رسیدها

برای دسترسی به این ویژگی، به ماژول پایانه فروش> پیکربندی> پایانه فروش بروید و پایانه فروش مورد نظر را باز کنید. در تب "صورت حسابها و رسیدها"، همه ویژگی های مورد نیاز قابل مشاهده است، از این قسمت می توانید قابلیت های فروشگاه سفارش، سربرگ و پابرگ، چاپ خودکار رسید، چاپ مجدد رسید، چاپ صورت حساب، تقسیم بندی صورت حساب و حسابداری را تنظیم کنید:

برای چاپ صورت حساب قبل از پرداخت، از گزینه "چاپ صورت حساب  " استفاده کنید.


بعد از فعال کردن این گزینه، اگر از داشبورد ماژول پایانه فروش، به رابط پایانه فروش خود بروید، گزینه " صورت حساب " ر ا در صفحه مشاهده خواهید کرد:


با کلیک بر روی دکمه " صورت حساب" ، صورت حساب شما چاپ خواهد شد: