نرم افزار و فناوری اطلاعات

دو میلیارد دیوایس ios در جهان فعال است