کسب و کار

روزانه با 300 هزار حمله سایبری به کشور مقابله می‌شود

مهر- رضا تقی پور با اشاره به تهاجم سایبری اخیر به تاسیسات نفتی کشور اظهار داشت: تهاجم اخیر به تاسیسات نفتی یکی از هزاران شیطنتی است که در روز اتفاق می افتد و به لحاظ وجود سیستمهای امنیتی قوی در بدو ورود خنثی می شوند.وی گفت: برخی روزها بیش از 300 هزار حمله سایبری صورت می پذیرد که در همان دروازه های ورودی کشور خنثی می شوند.وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات خاطرنشان کرد: حملات سایبری بصورت عادی و روزانه در حجم گسترده ای از سوی افراد حقیقی، هکرها و شبکه ها اتفاق می افتند اما به لحاظ اینکه فاقد اهمیت هستند اعلام نمی شوند در صورتی که اگر این حملات از سوی دولتها و در سطح امنیتی باشند اطلاع رسانی صورت می پذیرد.وی بار دیگر بر توانمندی کشورمان در مقابله با حملات سایبری دشمن صحه گذاشت و تاکید کرد: وجود سیستمهای امنیتی قوی و توانمندی کشورمان در خنثی سازی و مقابله با حملات سایبری، دشمنان را در دسترسی به شبکه های موثر ناکام گذاشته و شکست مفتضحانه ای را برای آنان رقم زده است.

منبع: http://itiran.com/?type=news&id=19165

پست های مرتبطنظرها