کسب و کار

مدیریت منابع انسانی-چک لیست COPS

چک لیستها در مدیریت منابع انسانی :


در این قسمت به بحث و بررسی شاخصهائی می پردازیم ؛که برای شما در طول وطی مدیریتتان در یک محیط ، کمک خواهند کرد. که بدانید چه زمانی مدیریت منابع انسانی خود را تقویت کنید ؛  و به عواطف و روحیات انسانی، از نیازهای اولیه گرفته تا به نیازهای عالی انسانی توجه داشته باشید.زیرا که یکی از بخشهای مدیریت امروز، و از اجزای بلا معارض آن، همان مدیریت منابع انسانی است که نقطه قوت آن نیز پردازش صحیح و مفید به انسان است .

زمانیکه از این چک لیستها استفاده می کنید ؛ به تنهایی اقدام به تصمیم گیری نکنید
انسان موجودی ناشناخته است شما اگر دیدید که در بخش منابع انسانی محیط کار خود ضعف دارید . البته که مدیریت با شماست و حق تصمیم گیری نهائی نیز بر عهده شماست. اما ، سعی کنید با افراد صاحب نظر سازمان و آنهایی که در حد مشاور برای شما می باشند حتما" مشورت کنید؛

زیرا ممکن است:


بعدی از ابعاد وجودی کارمندان از دید شما دورماند که شاید از دید سایرین، آشکار باشد.


شاخصهای اخطار دهنده:سازمان شما زمانی که ببینید، شاخصهای که در پایین به آنها اشاره شده است درمورد سازمان شما صدق می کند.

در معرض  خطر جدی است:§        روابط صنعتی پایین بین کارمندان و کار کنان سازمان .

§        علاقه نداشتن کارمندان به مسائل و مشکلاتی که در سازمان پیش می آید. ( بی تفاوتی )

§        افزایش تضادهای کارمندان

§        افزایش بی رویه شکایتهای مشتریان.

§        از بین رفتن غرور و افتخار سازمانی.

§        از بین رفتن مسیر شغلی .

§        نا رضایتی در بخش حقوق و دستمزد بین کارکنان و کارمندان سازمان.

§        نقشهای غیر شفاف کاری ،یعنی، هیچ کسی در جایگاه خود فعالیت نمی کند .

§        معیار سنجش عملکرد نا مطلوب یا نا واضح .

§        کیفیت برای سازمان غیر مهم شده است .

§        سرویس تولید بد و توزیع نا مطلوب کالا و خدمات .

§        اولویتها و استانداردهای ضعیف کارمند یابی .

§        عدم تربیت صحیح نیروهای تازه وارد سازمان.

§        عدم وجود برنامه های توسعه مدیریت سازمان.

§        کمبود تواناییهای ضروری برای سازمان .

§        تضاد بین بخش های سازمان .

§        در مورد موارد ذکر شده فوق بی اعتنایی بکنید .

§        شما ندانید که کدام یک از موارد فوق کاربردی تر و حیاتی تر است .

یکی از مهمترین چک لیستهای مدیریت منابع انسانی چک لیست معروف به COPS  است . که شمه ای از آن در زیر اشاره شده است .COPS همان شاخص فرهنگ ، سازمان، مردم وسیستم است .

o         C: Culture

o O: Organization

o          P: People

o         S: Systemفرهنگ

ü      آیا کارمند ان سازمان شما می توانند سازمان وموفقیتهای سازمان را درک کنند که این موفقیتها به خودشان برمی گردد و ضمنا" به نفع خودشان است ؟

ü      آیا کارمندانتان حس همبستگی با همدیگر و با کارشان دارند.

ü      آیا کارها در داخل سازمان بر اساس کارشناسی قرار گرفته اند و به صورت عقلانی می باشند می باشند .

ü      آیا مهارتهای پایه ای و اصلی کافی در سازمان وجود دارند .

ü      آیا کارمندان سازمانتان به راحتی می توانند نظراتشان را در مورد سازمان بیان کنند.

ü      آیا سازمان شما به خلاقیت و ابداع و نوآوری کارمندانتان ارزش قائل هستند؟

ü      آیا کارمندان سازمان نسبت به کار تعهد و مسئولیت نشان می دهند ؟

ü      آیا کیفیت در تمام ابعاد سازمان مشهور است؟

سازمان

ü      آیا ساختار سازمان عملکرد موثر را تشویق می کند ؟

ü      آیا ساختار سازمان نسبت به تغییرات آنی و آتی انعطاف لازم را دارد ؟

ü      آیا ساختار سازمانتان خیلی پیچیده است ؟ آگر هست در کدام قسمت ؟

ü      آیا کارمندان سازمان نقش واضح و شفاف در سازمان دارند؟

ü      آیا ساختار سازمان طوری است که اگر مشکلی پیش بیاید آنرا به مراتب بالای سلسله مراتب ارجاع می دهد یا در همان نقطه آغاز حل می کنند ؟

ü      آیا استعدادها و تواناییهای شما برای اجرای صحیح وظایف در داخل سازمان کافی است ؟

ü      آیا به طور مستمر در بررسی چالشهای موجود در سازمان هستید ؟مردم

ü      آیا کارمندان شما توانایی های لازم و فردی را برای انجام کار خود  ، در حالت موثر و کار را دارند؟

ü      آیا کارمندانتان واقعا" کارشان را بلدند و می دانند چگونه در فعالیتهای کلی تجاری سازمان تشریک مساعی نمایند یا؛به عبارت دیگراهداف واضح وشفاف دارند؟

ü      آیا کارمندان سازمان گرایش به خدمات مشتریان خوب، دارند؟

ü      آیا کارمندان از پتانسیل عالی برای عملکرد آتی سازمان برخوردارند یا خیر ؟

ü      آیا کارمندانتان قادر به درک بازتاب و اطلاعات لازم عملکرد را دارا هستند ؟

ü      آیاکارمندانتان استانداردهایی که شما از آنها انتظار دارید را می دانند؟سیستم


ü      آیاسیستم سازمانی شما به انگیزش ، ترفیع و کارایی بین کارکنان ارزش قائل هستند ؟

ü      آیا سیستم ها در داخل سازمان از ثبات برخوردارند؟

ü      آیا پاداش ها و امتیازات واضح ، برای عملکرد موثر در بین کار گروهی در سازمان وجود دارد؟

ü      آیا سازمان شما سیستم هایش را دائما" ارزیابی می کند و از عملکرد متنقابل آنها اطمینان دارد ؟


در پایان از شما انتظار می رود .


1)     3  شاخص مهم و اساسی در مواجهه با ایجاد یک تجارت چیست ؟

2)     چه طرح و برنامه هایی برای اجرا و انجام دادن این 3  شاخص ها که در سوال 1بیان کردید ، در ذهن دارید؟

نتیجه گیری :این شاخصها ،شاخصهایی بودند که انگیزش شما و کارمندان  را در داخل محیط سازمان و همچنین بازدهی آن را ارزیابی می کنند .

همان طور که دربالا ذکر شده بحث مدیریت منابع انسانی بالاخص ، انگیزش ،  یکی از مهمترین ابزارها در مدیریت می باشد ؛  و برای اجرای بهتر این قسمت از شما انتظار می رود که چک لیستی تهیه کرده و این شاخص COPS را به طور دقیق اجرا نمایید .شاید این شاخص در ظاهر ساده ، به نظر آید ولی یکی از شاخصهای عملکردی در بحث مدیریت منابع انسانی امروزه می باشد.

پست های مرتبطکسب و کار

مدیریت مشارکت کارکنان با رویکرد مدیریت اسلامی

مشارکت رکن اصلی نظام مدیریت کیفیت جامع که سبب اطمینان بهبود ارتباطات و وابستگی متقابل بین افراد سازمان می شود. علی (ع) در نهج البلاغه می فرماید: لا ظهیر کالمشاوره یعنی هیچ پشتیبانی چون مشورت نیست .

کسب و کار

مدیریت استراتژیک

سرعت سرسام آور تغییرات دردنیای کنونی بدین معناست که روش های متداول مدیریت نمی توانند مناسب تغییرات باشند هنگامیکه تغییرات جزیی بود می توانستیم از تجربه استفاده کنیم

نظرها