آگهی خلاقانه تبلیغاتی شرکت سونی
در تبلیغی که شرکت سونی برای تلویزیون پلاسمای خود استفاده کرده است عنصر خلاقیت به شکل مناسبی به کار گرفته شده است.

در این اثر خلاقانه با نمایش این نکته که تلویزیون پلاسمای سونی را می توان مانند نامه در پاکت قرار داد و ارسال نمود، کم بودن ضخامت این تلویزیون به زیبایی مورد نمایش و تاکید قرار گرفته است. همچنین در این آگهی چاپی، برچسب شکستنی بودن محتوای پاکت نیز با ظرافت خاصی مورد استفاده قرار گرفته است.

کسب و کار شما را درست الکترونیکی می کنیم

بومی سازی و پشتیبانی Odoo ERP در ایران
 
آگهی خلاقانه تبلیغاتی شرکت سونی
تسهیل گستر 23 تیر 1388
این پست را به اشتراک بگذار
بایگانی

نسخه بومی سازی شده در پاسخ به نیاز کسب و کارهای ایرانی با پشتیبانی تسهیل گستر
همه نرم افزارهای مدیریت موفق کسب و کار بصورت یکپارچه

ورود | ثبت نام افزودن نظر
مفاد قانون تجارت الكترونیكی