آگهی خلاقانه تبلیغاتی شرکت سونی
در تبلیغی که شرکت سونی برای تلویزیون پلاسمای خود استفاده کرده است عنصر خلاقیت به شکل مناسبی به کار گرفته شده است.

در این اثر خلاقانه با نمایش این نکته که تلویزیون پلاسمای سونی را می توان مانند نامه در پاکت قرار داد و ارسال نمود، کم بودن ضخامت این تلویزیون به زیبایی مورد نمایش و تاکید قرار گرفته است. همچنین در این آگهی چاپی، برچسب شکستنی بودن محتوای پاکت نیز با ظرافت خاصی مورد استفاده قرار گرفته است.
آگهی خلاقانه تبلیغاتی شرکت سونی
تسهیل گستر 23 تیر 1388
این پست را به اشتراک بگذار
بایگانی
ورود | ثبت نام افزودن نظر
مفاد قانون تجارت الكترونیكی