توسعه استراتژی های مدیریت منابع انسانی
مدیریت منابع انسانی شامل استراتژیهای مختلف و متفاوتی است . که با گامهای ساده اما کاربردی، قابل یادگیری است

مدیریت منابع انسانی شامل استراتژیهای مختلف و متفاوتی است . که با گامهای ساده اما کاربردی، قابل یادگیری است.


دراین قسمت قصد داریم؛ به بعضی از این گامهای اساسی برای توسعه استراتژیهای مدیریت منابع انسانی،  که چگونگی تامین نیازهای دوطرفه سازمان و کارمندان به صورت موثر و کارا است، برایتان توضیح دهیم.


گام اول :
عکس بزرگ بگیرید.
استراتژی های شغلتان را یاد بگیرید.
نیروهای محرک و کلیدی شغلتان را پیدا کنید و بدانید ، کدامها هستند؟

به عنوان مثال:تکنولوژی ، رقبا ، بازار.
 ببینید؛ تاثیر نیروهای محرک بر جوانب سازمان چیست.


گام دوم:

ماموریت سازمان یا قصد ونیت سازمان را توسعه دهید .
این مورد به افراد خارج سازمان نیز مرتبط است.به هر آن طور که می توانید ماموریت سازمان را توسعه دهید . سعی کنید کارمندان را با هدف سازمان آشنا کنید. و دید آنها را از هدفشان از فعالیت، معلوم کنید.


گام سوم:
تجزیه جزء به جزء سازمان.(SWOT)
نقاط ضعف و قوت تجارت  یا سازمان خود را کاملا" تجزیه کنید .
تواناییها و ظرفیتهای سازمان را خوب در یابید .
محیط خارج سازمانی را نیز خوب تجزیه و تحلیل کنید .
تمام فرصتها و تهدیدهای قابل شناسایی سازمان را، که هم به کارمندان و هم به تجارتتان مربوط است خوب و بهتر درک کنید.
عوامل فوق ، چه تاثیر یا تاثیراتی ممکن است بر عملکرد تجارت شما بگذارند ؟
کمبودهای استعدادی را در یابید.
تاثیر تکنولوژی جدید بر روی سطوح کارمندان را ارزیابی کنید.


این تجزیه و تحلیل ( SWOT ) را خوب انجام دهید . و بعد از اینکه یک مرور کلی دوباره کردید ،


بعدا" در مورد جزییات سازمان ، تجزیه وتحلیل های دقیقتری انجام دهید. که جزء بخشهای عملیاتی تجارت هستند. ودرآخر،در مورد خدمات و شایستگی های پرسنل و کارکنان تجزیه و تحلیل کنید .


گام چهارم:

یک تجزیه و تحلیل منابع انسانی تحلیلی انجام دهید.
منظور از این گام همان استفاده از شاخص COPS” “می باشد.


از خود سوال کنید:

الان کجا هستیم ؟
کجا می خواهیم باشیم؟
چه شکافهایی در بین موقعیتی که هستیم و موقعیتی که می خواهیم باشیم وجود دارد؟
تجزیه وتحلیل خود را از تمام لحاظ انجام دهید .


گام پنجم:
موضوعات بحرانی مردم ( کارمندان ) را مشخص کنید .
دوباره به استراتژی های تجارت برگردید وآن را با شاخصهای خود در بخش COPS,SWOT ارزیابی کنید .
موضوعات کارمندی بحرانی را نام برده و آنهایی که تاثیر روی استراتژی های سازمان تجاری دارند را مشخص کنید .
موضوعات بحرانی سازمان را اولویت بندی کنید .
چه اتفاقی خواهد افتاد اگر شما به آنها توجه نکنید ؟

توجه کنید که شما می خواهید به این سوال پاسخ دهید که کجا هستید و کجا می خواهید باشید . اما این را نیز بدانید و در یاد داشته باشید که به امکانات خود نیز توجه باید داشته باشید.


گام ششم:

راه حل هارا پیدا کنید .
در مورد هر مسئله یا مشکل ، راه حلهای آن و گزینه های مربوط به آن را دریابید .
حتما" بر روی راه حل های مسلم تکیه نکنید .و نگویید که حتما" این راه حل درست است . راه حلهای دیگر را ارزیابی کنید و سعی کید که:
به عقلانی ترین تکیه کنید تا به رضایت بار ترین .
بعضی از افراد یا مدیران هستند که وقتی به این گام می رسند به جای اینکه تمامی راه حلها را ارزیابی کنند همیشه یک راه حل را انتخاب می کنند و به آن راضی می شوند . و بدون آنکه دیگر راه حلها را امتحان کنند .
سعی کنید از سیستم مدیریت منابع انسانی ترکیبی استفاده کنید . مو  ضوع یا مسئله حاضر را از ابعاد مختلف انسانی بررسی کنید نه فقط از یک بعد .
وقتی که شما ، با یک مسئله مواجه شوید بهترین راه حل زمانی حاصل می شود که بتوانید آن مسئله را کاملا" موشکافی کنید واز ابعاد مختلف ارزیابی کنید و به تمام ابعاد آن توجه کنید.


این بحث مستلزم :

آموزش و توسعه کارمندان
توسعه مدیریت
توسعه سازمان
ارزیابی عملکرد
پاداش کارمندان
گزینش و استخدام کارمندان
برنامه ریزی نیروی انسانی
ارتباطات
انجام و ارزیابی طرح انجام شده

هدف از توسعه طرح استراتژیهای منابع انسانی این است که ، از اهدافی که برای افزایش رضایت کارمندان در سر داریم مطمئن شویم .


نتیجه گیری:

این امر منطقی نیست که مقصود ما ازتوسعه مدیریت منابع انسانی در سازمان فقط جلوگیری سازمان از شکست باشد . یا فقط به اهداف شخصی خود برسیم بلکه هدف از سیستم های مدیریت منابع انسانی توسعه دو طرفه سازمان و کارمندانی است که با بهره گیری از شاخصهای این رشته به حد تعالی برسیم.


تحقیقات پیمایشی و زمینه یابی در موارد ضعفهای سازمانی و شرکتی نشان دهنده کم توجهی به بخش منابع انسانی یا ضعف در بحث مدیریت منابع انسانی است.


پس با انجام بهتر شاخصهای مدیریت منابع انسانی به بهره وری عالی سازمانی و فردی می توان رسید که ارضای طرفین را نتیجه خواهد داد.

 

کسب و کار شما را درست الکترونیکی می کنیم

بومی سازی و پشتیبانی Odoo ERP در ایران
 
توسعه استراتژی های مدیریت منابع انسانی
تسهیل گستر 28 تیر 1388
این پست را به اشتراک بگذار
بایگانی

نسخه بومی سازی شده در پاسخ به نیاز کسب و کارهای ایرانی با پشتیبانی تسهیل گستر
همه نرم افزارهای مدیریت موفق کسب و کار بصورت یکپارچه

ورود | ثبت نام افزودن نظر
مدیریت منابع انسانی - چک لیست COPS