مدیریت تبلیغات شهری

مدیریت تبلیغات شهری یکی از مدیریت های زیر مجموعه سازمان است که به موازات تبلیغات فرهنگی در سطح شهر ، به عنوان تنها مدیریت درآمدزای سازمان ، ضمن همسویی و هم جهت بودن با نظام بهره وری و مهندسی سیستم ، نسبت به ساماندهی ، ممیزی و نظارت بر تابلوهای صنفی و تبلیغات سطح شهر اقدام می نماید.

عمده فعالیتهای مدیریت تبلیغات و آرایه های شهری عبارتنداز :
1- ساماندهی و زیباسازی وضع موجود تبلیغات سطح شهر
2- نظارت بر انجام تبلیغات سطح شهر
3- باز مهندسی و نظارت بر سیستم تبلیغات شهری در حوزه تابلوهای صنفی ، تجاری
4- شناسایی ، اخذ عوارض و صدور مجوز تابلوهای صنفی
5- تنظیم قرارداد تابلوهای تبلیغاتی ، اخذ مبلغ و نظارت بر عملکرد آنان
6- جمع آوری و طبقه بندی کلیه قواعد فنی ، مواضع حقوقی ، اصول فرهنگی ، اطلاعات مربوط به شناخت بازار و اصول روانی تبلیغات شهری


برخی از وظایف مدیریت تبلیغات و آرایه های شهری


· تدوین خط مشی ها و چشم انداز های تبلیغاتی و زیباسازی شهر .
· تدوین پیش نویس آیین نامه ها و دستورالعملهای مالی مربوط به تبلیغات شهری و اعمال آن در فعالیت های سازمان .
· تنظیم قرارداد و اخذ مبلغ تابلوهای تبلیغاتی با افراد حقیقی و حقوقی و نظارت بر حسن عملكرد آنان .
· اجرای طرحهای فرهنگی به مناسبت های ملی و مذهبی
· تهیه و تنظیم طرح جامع تبلیغات شهری و زیباسازی ، متناسب با مناطق مختلف شهری و ارائه آن به مراجع ذیربط .
· شناسایی و تأسیس بانك اطلاعات شامل : آمار مربوط به سازمانها ، ارگانها ، واحدها و بنگاههای تبلیغی دولتی و خصوصی .
· تهیه و تدوین پیش نویس دستورالعملها و آیین نامه های زیباسازی و تبلیغات شهری به منظور پیشبرد اهداف سازمان و نظارت بر حسن اجرای آن .
· گسترش ارتباط و تبادل افكار و نظرات با متخصصین امور تبلیغی و بهره مندی از نظرات آنان در بهبود و توسعه كمی و كیفی برنامه ها .
· شناسایی ، برداشت محلی اطلاعات و اخذ عوارض تابلوهای واحدهای صنفی ( اعم از سردرب و ارتفاع ) بر اساس مصوبات شورای اسلامی شهر .

کسب و کار شما را درست الکترونیکی می کنیم

بومی سازی و پشتیبانی Odoo ERP در ایران
 
مدیریت تبلیغات شهری
تسهیل گستر 10 تیر 1388
این پست را به اشتراک بگذار
برچسب‌ها
ویرایش
بایگانی

نسخه بومی سازی شده در پاسخ به نیاز کسب و کارهای ایرانی با پشتیبانی تسهیل گستر
همه نرم افزارهای مدیریت موفق کسب و کار بصورت یکپارچه

ورود | ثبت نام افزودن نظر
مدیریت زمان
زمان میگذرد. سریع هم می گذرد. این مقاله نظر به اصولی دارد که در ارتباط بامدیریت زمان ونحوه تسلط انان در مهار عامل زمان مطرح می گردد.