سازمان یار ( Odoo )

نحوه فعال کردن "تغییر رمز عبور" در اودوو


 به کاربران اجازه دهید رمزهای عبور خود را از صفحه ورود مجددا تنظیم کنند.


به تنظیمات بروید.
 به سادگی به اودوو وارد شوید و تنظیمات را باز کنید. در تنظیمات عمومی گزینه "تغییر رمز عبور" وجود دارد که فقط باید آن را فعال کنید.

 
 تغییر رمز عبور اکنون در دسترس است.  پس از رفرش صفحه "تغییر رمز عبور" در دسترس خواهد بود.
 

 

پست های مرتبطنظرها