سازمان یار ( Odoo )

نکاتی که کسب و کارهای کوچک باید درمورد CRM بدانند