نقش فناوری اطلاعات در بهره وری ملی

با توجه به گسترش روز افزون کاربرد کامپيوتر در فعاليتهاي روزمره و پررنگ تر شدن نقش ارتباطات و توليد اطلاعات کشور ما به عنوان يکي از کشور هاي جهان سوم براي عقب نماندن از قافله توسعه کاربرد اطلاعات و ارتباطات بايد با سرعت و کيفيت بيشتر و بهتري در زمينه کسب تجارب و آشنايي با آخرين دستاوردهاي کاربرد اطلاعات گام بردارد. 

دور از ذهن نيست که ورورد هر وسيله يا پديده جديد ضمن پر کردن خلاء هاي موجود فرهنگ خاص خود را در پي مي آورد و باعث ايجاد تحرک و پويايي در بين کابرانش مي شود بنابراين لازم است عزم  عمومي و همت ملي براي تزريق دانش هاي نو و کاربردي تر به روح فرهنگ و دانش جامعه جزم شود تا  پيشرفت ها ي تکنولوژيک و ساختاري با استفاده ار کارايي رايانه ها و ابر رايا نه ها در کشور ما نيز بروز يابد. شايد اصطلاح دولت الکترونيکي در بدو امر بسيار غلو آميز به نظر برسد هر چند که رسيدن به چنين هدف بلندي نيازمند  تلاش هاي هماهنگ در تمام عرصه اي اجتماعي، فرهنگي، ايتصادي و اطلاعاتي کشور مي باشد اما خوشبختانه گام هاي مهمي در جهت تحقق اهداف  قانون برنامه سوم توسعه به منظور دستيابي با اطلاعات دقيق و به هنگام در بخش هاي مختلف اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي از طريق اتوماسيون فعاليت ها ، تسريع در اجراي امور، بهبود ارائه خدمات به مردم با حداکثر نظم و دقت ،افزايش کيفيت تصميم گيري ها در سطوح مختلف و ارائه خدمات غير حضوري ، همچنين کاهش هزينه ها ،افزايش کارايي واثر بخشي  در بخش هاي مختلف ، ايجاد گردش سريع اطلاعات بين دستگاهاي اجرايي براي آغاز اين راه براداشته شده است.

با توجه به اقتصاد تک محصولي که متکي بر منابع تجديد ناپذيري چون نفت مي باشد و تاثير زنجير وار عوامل مختلف در روني يا رکود اقتصادي کشور لازم است که توجه عمومي دولت و مردم متوجه بهره وري به معنني درست مصرف کردن منابع ملي معطوف شود اين امر انجام برنامه ريزي هاي گسترده  و پيچيده اي در  تمام ساختار ها ئ زير بخش هاي اقتصادي، فرهنگي واجتماعي کشور را مي طلبد که ميسر نخواهد شد مگر آنکه فرهنگ بهره وري  در کشور و در ميان ايشار مختلف مردو نهادينه  شود و مورد پذيرش يرار گيردبا توجه با استقبال گسترده اي که در چند ساله اخير در کشور ما از پديده   ICT     ، رايانه  و اينترنت توسط مرم و مسئولين شده است مي توان اميدوار بود  هدايت دقيق سرمايه ها از ابعاد کمي و کيفي در ساختار هاي زير بنايي مورد نياز کشور باشيم و با پرهيز از هرز دادن سرمايه هاي ملي در پويايي اقتصاد و فرار از بحران هاي سي يا چهل سال آيده که اتمام نفت گريبانگير ما خواهد کرد گام هاي موثري برداريم. 

داشتن يک برنامه ريزي اصولي در اين زمينه با توجه به دو بعد مهم نقش مردم و مسئولين امکان پذير است.

مسئولين به عنوان سياست گذاران عرصه هاي فرهنگي، اقتصادي اجتماعي و مردم به عنوان مجريان واقعي اين سياست ها نقش غير قابل انکاري در اين  برنامه ريزي دارند .خروج مسئولين از چهارچوب هاي سنتي در سياستگذاري با تکيه بر آمار و اطلاعات قابل استناد حذف نظام هاي بروکراتيک از بين رفتن ساختارهاي موازي کم کردن هزينه هاي غير ضروري در برنامه ها و پذيزش اصول کاربردي استفاده از اطلاعات توسط مردم و هماهنگ شدن نظاو هاي ايتصادي و اجتماعي ... که در آنها ارتباط تنگاتنگ بين مردم و مسئولين وجود دارد از طريي فرهنگ سازي و آمزش عمومي براي مردم توسط مسئولين همچنين عادت کردن ايشان به استفاده از خدمات غير حضوري موجبات افزايش کارايي و  بهره وري را در سطوح مختلف هرم جامعه ايرانی پديد مي آورد و بدون شک فناوري  کاربرد اطلاعات حلقه و اسط سطوح  اين هرم خواهد بود  که مي تواند کشور ما را در زمره کشور هاي پيشرفته قرار دهد.

کسب و کار شما را درست الکترونیکی می کنیم

بومی سازی و پشتیبانی Odoo ERP در ایران
 
نقش فناوری اطلاعات در بهره وری ملی
تسهیل گستر 27 تیر 1388
این پست را به اشتراک بگذار
بایگانی

نسخه بومی سازی شده در پاسخ به نیاز کسب و کارهای ایرانی با پشتیبانی تسهیل گستر
همه نرم افزارهای مدیریت موفق کسب و کار بصورت یکپارچه

ورود | ثبت نام افزودن نظر
بهینه سازی صفحات وب