بازدید دانش آموزان هنرستان پروین اعتصامی تبریز از شرکت تسهیل گستر

به کجا می روم؟ این سوالی است که امروزه دغدغه بسیاری از جوانان و نوجوانان کشور شده است، آنهایی که با امیدها و آرزوهایشان قدم در راه کسب علم و موفقیت نهادند تا فردایی بهتر برای این مرز و بوم رقم بزنند، آنهایی که رویایشان را دنبال کردند تا با دستی پُر وارد جامعه فردایشان شوند؛ اما اکنون نگران آینده شان هستند. باری وجود مسئولین دلسوز می تواند گامی موثر در راستای احیای اشتیاق و ثبات قدم برای ادامه راه باشد.


امروز شرکت تسهیل گستر میزبان نوجوانانی از هنرستان دخترانه پروین اعتصامی تبریز بود که علامت های سوال بسیاری در ذهنشان پرسه می زد. مسئولینی که با تجربه خویش قدمی برداشتند تا نسل آتی بتواند فراسویی از آینده خویش را ببیند و به راه خود ادامه دهد. حضور این نوجوانان در شرکت تسهیل گستر فرصتی بود تا بتوانیم با راهنمایی همکارانمان، آنان را با فعالیت های حوزه فناوری اطلاعات، میزان اهمیت آن و نیز فرصتهای شغلی پیش رو آشنا کنیم؛ باشد که این راهنمایی ها چراغی باشد برای روشنی راهشان.

کسب و کار شما را درست الکترونیکی می کنیم

بومی سازی و پشتیبانی Odoo ERP در ایران
 
بازدید دانش آموزان هنرستان پروین اعتصامی تبریز از شرکت تسهیل گستر
تسهیل گستر 19 اردیبهشت 1398
این پست را به اشتراک بگذار
بایگانی

نسخه بومی سازی شده در پاسخ به نیاز کسب و کارهای ایرانی با پشتیبانی تسهیل گستر
همه نرم افزارهای مدیریت موفق کسب و کار بصورت یکپارچه

ورود | ثبت نام افزودن نظر
مهندس علیرضا غضنفری در همایش تبریز هوشمند مطرح کرد: لزوم تدوین برنامه جامع تبریز هوشمند