Document topics

موقعیت های بودجه ای به کاربر اجازه می دهد تا برنامه ها، هزینه ای برای نمودار حساب مشخص شده ایجاد کنند. این قابلیت برای کاربران در زمینه تخصیص بودجه در شرکت بسیار موثر است. موقعیت های بودجه ای تنها درصورتی امکان پذیر است که گزینه مدیریت بودجه در ماژول حسابداری فعال باشد.


به ماژول حسابداری> پیکربندی> تنظیمات> تب تحلیلی بروید و گزینه "مدیریت بودجه" را فعال کنید، سپس بر روی دکمه "ذخیره" کلیک کنید:اکنون، به ماژول حسابداری> حسابداری> مدیریت> بودجه ها بروید و برای ایجاد موقعیت بودجه ای جدید، بر روی دکمه "ایجاد" کلیک کنید.

سپس بر روی گزینه "افزودن سطر" کلیک کنید:


 

در پنجره ایجاد موقعیت بودجه ای، کاربر می تواند نام موقعیت بودجه ای و شرکت عملیاتی را ارئه دهد:در بخش حساب ها ممکن است کاربر با انتخاب گزینه "افزودن سطر"، نمودارهای مختلف حساب را برای انجام عملیات بودجه اختصاص دهد. بعد از کلیک بر روی گزینه "افزودن سطر"، کاربر ویزارد ظاهر شده برای انتخاب نمودار حساب های مربوط به موقعیت بودجه را مشاهده خواهد کرد: