پیکربندی پایانه فروش و عملیات را می توان از مسیر ماژول پایانه فروش> پیکربندی> تنظیمات تعریف کرد، کاربر می تواند نشست های مختلف پایانه را ایجاد و تعریف کند که می توانند در سیستم عامل کنترل و مدیریت شوند. این عملکرد به کاربر اجازه می دهد تا عملیات خرده فروشی شرکت مانند فروشگاه ها، رستوران ها یا کافی شاپ ها را در اودوو به طور موثر انجام دهد.

گزینه های پیکربندی نشست های پایانه فروش

این پلتفرم گزینه های مختلف پیکربندی را در ماژول پایانه فروش در اختیار کاربران قرار داده است. تا کاربران بتوانن براساس نیاز شرکت/ سازمانشان، آنها را سفارشی سازی کنند.

ماژول پایانه فروش> پیکربندی> تنظیمات

 

گرد کردن پول نقد

کاربر می تواند جنبه های جمع آوری پول نقد را در عملیات فروش اختصاص دهد ک ه در عملیات فروشگاه های خرده فروشی بسیار مفید خواهد بود. این ماژول علاوه بر این، به صندوقداران اجازه می دهد تا در جنبه های گرد کردن پول نقد فروش که توسط کاربران و شرکت شرح داده شده است، به نتایج بهتری برسند.

 

پایانه های پرداخت

همانطور که می دانید پلت فرم اودوو با قابلیت های یکپارچه سازی به کاربر اجازه می دهد تا نرم افزار و دستگاه های شخص ثالث را به همراه اودوو ایجاد کند تا جنبه های پایانه های پرداخت را در عملیات فروش در یک محیط خرده فروشی اجرا کند. پایانه های مختلف پرداخت را می توان به ترتیب از طریق برنامه ها و منوی تنظیمات، در سیستم عامل نصب و فعال کرد. تمام پایانه های نصب شده در سیستم عامل نمایش داده می شود و کاربر می تواند از مسیر ماژول پایانه فروش> پیکربندی> تنظیمات> تب پایانه های پرداخت، مشاهده کند و بر اساس نیازهای سازمان، آنها را فعال نماید.


مدیریت انبار

ماژول پایانه فروش پلت فرم اودوو می تواند از جنبه های نحوه توصیف موجودی کالا در سیستم عامل کار کند. مدیریت انبار را می توان بر اساس عملیات "زمان واقعی" یا    به روز رسانی کرد.