اتصال یک دوربین

هنگام استفاده از باکس IoT در اودوو ممکن است به استفاده از یک دوربین نیاز داشته باشید. از‌آنجایی‌که انجام این کار در چند مرحله ممکن است، پیکربندی این دستگاه واقعاً آسان است. بعد از آن، می‌توانید از آن در طی روند تولیدتان استفاده کنید و آن را به یک پایانه کنترل لینک کنید. انجام این کار این امکان را برای شما فراهم می‌کند که وقتی به پایانه کنترل کیفی انتخابی رسیدید، عکس بگیرید.

اتصال

برای اتصال دوربین به باکس IoT ، صرفاً هردو را با کابل به هم وصل کنید. اگر دوربین شما از نوع پشتیبانی شده باشد، نیاز به تنظیم چیزی نیست چراکه به محض برقراری اتصال، شناسایی خواهد شد.


با برنامه تولید

در برنامه کیفیت، می‌توانید در پایانه کنترل کیفی دستگاه را راه‌اندازی کنید. به منوی پایانه‌های کنترل زیر کنترل کیفی رفته و پایانه کنترل موردنظر برای لینک با دوربین را باز کنید. حالا، می‌توانید پایانه کنترل را ویرایش و دستگاه را از فهرست کشویی انتخاب کنید. و سپس دکمه ذخیره را بزنید. از این به بعد، امکان استفاده از دوربین با پایانه کنترل انتخابی وجود دارد. در طی فرآیند تولید، با رسیدن به پایانه کنترل کیفی‌ای که قبلاً انتخاب کرده‌اید، امکان عکس گرفتن برای شما وجود خواهد داشت.