خطاهای مالی می تواند شرکت را با مشکلات عدیده ای روبه رو کند. امور مالی و نگهداری حساب ها فرآیند ساده ای نیست. با رشد شرکت های اصلی، خریدها، تلفیق ها و سرمایه گذاری های زیادی انجام می شود. نگهداری حساب همه اینها بسیار مهم است. بازبینی حسابهای شرکتهای خریداری شده و شرکتهای سرمایه گذاری شده به همان اندازه اهمیت دارد. شرکتها سوابق تلفیقی از شرکتهای مختلف فرعی و سوابق مالی آنها را حفظ می کنند. سوابق مالی با شرکت اصلی ترکیب می شود. این بازبینی مستلزم اصلاح سوابق برای مطابقت با درآمدها و هزینه های بین حساب ها است.

حسابداری تلفیقی شامل فرایندهای مختلفی مانند:

  • مستندسازی وام های بین شرکتی

  • پرداخت بدهی، حقوق و دستمزد و غیره

  • تأیید و تعدیل دارایی ها و بدهی ها

  • تصحیح و تنظیم ورودی های درآمد و هزینه ها

  • بسته به شرکت والد و شرکت فرعی، تنظیمات ارزها را انجام دهید.

ادغام حسابها یک فرایند گسترده و کامل است و از بخش حسابداری زمان و تلاش زیادی می طلبد.

حسابداری تلفیقی یک فرایند گسترده و کامل است و از بخش حسابداری زمان و تلاش زیادی می طلبد. و یک فرآیند کلیدی برای سازمانهای چند شرکتی و شرکتهای چند ملیتی است.  حسابهای تلفیقی به شرکت والد اجازه می دهد تا کنترل خود را بر شرکت های تابعه ارزیابی کند. علاوه بر این، کل دارایی ها و بدهی ها با تلفیق بررسی می شود.  اتوماسیون این فرایند دقیق، می تواند در زمان صرفه جویی کند، از این رو برای شرکت مادر بسیار سودمند است. اگرچه اتوماسیون کامل امکان پذیر نیست یا حتی توسط متخصصان پیشنهاد نشده است، اما بسیاری از مراحل را می توان به صورت خودکار انجام داد تا از سردرگمی و اختلاط داده ها جلوگیری شود. ماژول حسابداری تلفیق، یک برنامه اختصاصی است که برای ایجاد یکپارچگی مالی یک شرکت توسعه یافته است. این ماژول فقط برای شرکتهای دارای شرکتهای تابعه مورد نیاز است.


پیکربندی

شما می توانید برای همه شرکت هایی که در پایگاه داده پیکربندی شده اند، تلفیق ایجاد کنید و یا تنها شرکت های مورد نیاز را انتخاب نمایید.


در فرم ایجاد، واحد پول مورد نظر و شرکت ها را انتخاب نمایید. با کلیک بر روی دکمه  "گروه ها" ، به فرم ایجاد گروه های حساب هدایت خواهید شد، در آنجا می توانید گروه های جدیدی ایجاد نمایید:

 

 

و از طریق دکمه "حساب ها" ، می توان حساب های تلفیقی ایجاد و اضافه کرد.

 


علاوه بر این، باید دسترسی به داده های هر دو شرکت انتخابی را بررسی و از طریق منوی نوار بالایی فعال کنید:


ما می توانیم دوره های تجزیه و تحلیل و گروه های حساب را از طریق پیکربندی ایجاد کنیم. ایجاد دوره تجزیه و تحلیل مستلزم تعیین تاریخ آغاز و پایان تجزیه و تحلیل حسابداری است. گروه های حساب را می توانند از بین تلفیق های ایجاد شده و سپس شرکت والد انتخاب نمایند. علاوه بر این حسابهای تلفیقی را می توان از بین حسابهای ایجاد شده انتخاب کرد. همچنین ما می توانیم از گروه های حساب اصلی زیر گروه ایجاد کنیم.


تلفیقی

شما می توانید از طریق داشبورد تلفیقی را که قبلاً ایجاد شده است انتخاب کنید، و یا یک مورد جدید ایجاد نمایید. برای تلفیق موجود، لیست شرکتها به طور خودکار به روز می شود. در صورت نیاز می توانیم شرکت های بیشتری نیز اضافه کنید.

ما می توانیم از تلفیق نام ببریم که به ما اجازه می دهد ارز و شرکت ها را تعریف کنیم. پس از تعیین تاریخ شروع و پایان می توانید نرخ پایانی، میانگین نرخ، نرخ تاریخی را تغییر دهید.  شرکت ها را اضافه کنیم و واحد پول تعریف شده در پیکربندی شرکت در ستون ارز به روز می شود.  واحد پولی شرکت تنها در پیکربندی شرکت قابل ویرایش است.  برای ویرایش ارز باید تغییرات را در جزئیات شرکت ایجاد کنید.  پس از ایجاد تلفیق، می توانید از صفحه هر یک از تلفیق ها، به دفاتر روزنامه دسترسی داشته باشید، همچنین می توانید مانده تلفیقی را با کلیک بر روی دکمه "محاسبه مجدد" ، محاسبه نمایید.


حسابهای تلفیقی

 با ایجاد یک حساب تلفیقی جدید، می توانید روش تبدیل ارز را تعریف کرده و یک گروه حساب برای حساب های تلفیقی اضافه نمایید.

سپس می توان با افزودن شرکت هایی با انواع حساب های تعریف شده، یک حساب جدید اضافه کرد. همچنین می توانیم حساب های جدیدی ایجاد کرده و جزئیات حساب را تعریف کنیم. ما می توانیم نوع حساب را براساس دارایی، بدهی، حقوق صاحبان سهام و سود یا زیان انتخاب کنیم. مالیات پیش فرض ، برچسب ها و مجلات مجاز در پنجره تعریف شده است. برای ایجاد حساب تلفیقی، می توانیم حساب های بیشتری به حساب ها اضافه کنیم.

حسابهای تلفیقی همراه با روش تبدیل ارز، گروه حسابها و حساب های نگاشت شده در تب حسابهای تلفیقی نمایش داده می شوند. شما می توانید حسابهای تلفیقی را از بین اینها برای پیکربندی حسابهای تجزیه و تحلیل تجمیع فردی انتخاب کنید.


دفاتر روزنامه

به دفاتر روزنامه حسابهای تلفیقی می توان از طریق ماژول تلفیق> عملیات> داده تلفیقی دسترسی داشت:

 
تب دفاتر روزنامه دوره تحلیل، داده های دفاتر روزنامه را نیز نشان می دهد. علاوه بر این، پس از محاسبه تحلیل، تلفیق ها در داده های دفاتر روزنامه ثبت می شود.بستن یا محاسبه مجدد تلفیق

تلفیق را می توان از طریق کلیک بر روی دکمه های موجود در هر یک از صفحه های تلفیق، مجددا محاسبه کرد و یا آن را بست. همچنین می توانید تلفیق را پس از هرگونه تغییر، مجددا محاسبه کنید و این امر باعث تغییر داده های دفتر روزنامه نیز می شود. هنگامی که تلفیق بسته می شود، وضعیت از پیش نویس به بسته شده تغییر خواهد کرد. 

همچنین تلفیق بسته شده در داشبورد نیز با برچسب "بسته شده" نمایش داده خواهد شد: