کاربر همچنین می تواند با استفاده از ماژول بازریابی با پیامک، مخاطبان جدیدی ایجاد کند. برای این کار به ماژول بازاریابی با پیامک> لیست مخاطبان> مخاطبان بروید، سپس بر روی دکمه "ایجاد" کلیک کنید:


در فرم ایجاد مخاطب، کاربر می تواند نام مخاطب، ایمیل، شماره تلفن همراه، نام شرکت، کشور، تاریخ ایجاد شده و تعداد ایمیل های برگشتی را اضافه کند.

لیست ایمیل ها: در فیلد لیست ایمیل ها، می توانید مخاطبان را در لیست های مورد نظر خود اضافه کنید. در اینجا، من مخاطب مورد نظرم را در دو لیست "خبرنامه" و "خبرنامه های مصرف کننده" اضافه کرده ام. همچنین گزینه "عدم دریافت ایمیل" را نیز برای او فعال کردم تا او هر موقع که میخواهد، بتواند اشتراک خود را از لیست لغو کند.