برای ارسال پیام کوتاه، ابتدا کاربر باید یک لیست مخاطب ایجاد کند. برای این کار، به ماژول بازاریابی با پیامک> لیست مخاطبان بروید، در آنجا لیست های از قبل تعریف شده را مشاهده خواهید کرد:


کاربران می توانند از لیست های موجود استفاده کنند و یا با کلیک بر روی دکمه "ایجاد"، لیست مخاطب جدیدی را ایجاد کنند، با کلیک بر روی دکمه "ایجاد"، یک ویزارد مانند تصویر زیر در صفحه ظاهر خواهد شد که می توانید نامی برای لیست خود انتخاب کنید:

با فعالسازی گزینه "عمومی است"، لیست ایمیل ها می تواند توسط گیرنده در صفحه  لغو اشتراک قابل دسترسی باشد تا به او امکان دهد تنظیمات اشتراک خود را به روز رسانی کند.


از این لیست مخاطب می توان برای ایجاد مخاطبان و گروه های خاص استفاده کرد. در اینجا، ما یک لیست مخاطب به نام "محصولات کودکان" ایجاد کرده ایم، اگر صاحب کسب و کار، جزئیات مشتریانی که به کالاهای کودک نیاز دارند را به این لیست اضافه کند، ارتباطات مربوط به پیشنهادات کالاهای کودک فقط برای این گروه تعریف شده ارسال خواهد شد.