این برنامه به تیم فروش / حسابداری شما اجازه می دهد تا پرداخت هایتان را  با مشتریان پیگیری کنید. و همچنین به شما امکان می دهد مراحل پیگیری را پیکربندی کنید و بر اساس مراحل تعریف شده در سیستم پیگیری، ایمیل و پیامک برای مشتریان ارسال می شود.


امکانات اصلی

  • این ماژول به شما امکان می دهد تا صورتحساب های بدون پرداخت مشتری خود را پیگیری کنید.

  • این ماژول امکان خودکارسازی نامه ها برای فاکتور های پرداخت نشده، با پیگیری های چند مرحله ای را به شما می دهد.

  • شما می توانید سطوح پیگیری های چند مرحله ای جهت یادآوری را از طریق منو پیکربندی کنید: حسابداری> پیکربندی> مدیریت> سطح پیگیری

  • پس از تعریف، می توانید هر روز یادآوری ها را با کلیک کردن بر روی منو، چاپ کنید.

پیکربندی

سطوح پیگیری را در فهرست پیکربندی حسابداری انتخاب کنید

ماژول حسابداری> پیکربندی


 

پیگیری های پرداخت

 لیست سطوح یادآوری جهت پیگیری پرداخت با توجه به روزهای مقرر

حسابداری> پیکربندی> سطوح پیگیری


 

   در هر مرحله پیگیری، می توانید نحوه ارسال ایمیل و پیامک را تنظیم کنید. شما می توانید عملیات را برای کسی که مسئول یادآوری موعد مقرر است، دستی تنظیم کنیدگزارش های پیگیری را برای عملیات دستی انتخاب کنید و فاکتورهای موجود را ببینید. اگر مشتری بدهی داشته باشد و پرداخت نکرده باشد اینجا لیست می شود .


   

 

در صفحه مشتری می توانید فاکتور موقت و سررسید گذشته را مشاهده کنید و به صورت دستی چاپ کنید، یا از طریق ارسال  ایمیل یا پیامک برای اطلاع رسانی آن ها، اقدام کنید.


 

ارسال با پیامک

 

با کلیک بر روی دکمه "بعدا به من یادآوری کن" می توانید یک یادآوری برای عملیات بعدی تنظیم کنید.


 

چاپ فاکتور


 

در مورد برنامه های زمانبندی شده در فنی / تنظیمات می توانید تنظیمات اولیه پیگیری اتوماتیک را در مراحل پیگیری هایی که شما تعریف کرده اید به روزرسانی کنید (مقدار پیش فرض در روز است )