درآمدهای معوق، پرداخت پیشرفته ای است که  تا زمانی که وظیفه داخلی انتقال کالا انجام شود،  در حساب بدهی ثبت شده است. در شرایط خاص می توان آن را به عنوان پیش پرداخت دریافت شده توسط شرکت تعریف کرد. اما به عنوان درآمد در نظر گرفته نمی شود و بنابراین نمی تواند به عنوان درآمد شرکت گزارش کرد.

برای انتخاب مدل درآمد مناسب، به ماژول حسابداری> پیکربندی> مدیریت> مدل های درآمد معوق بروید. در آنجا منویی همراه با لیست تمام درآمد های معوق نمایش داده خواهد شد.   کاربر می تواند با استفاده دکمه "ایجاد" ، یک مدل جدید درآمد معوق ایجاد کند.در پنجره ایجاد درآمدهای معوق، کاربر باید نامی برای آن اضافه کند. در منوی روش استهلاک، کاربر می تواند تعداد تشخیص ها (تعداد استهلاکهای مورد نیاز برای مستهلک شدن دارایی های شما) و سالهای آن را اضافه کند.   گزینه "به تناسب زمان" نشان می دهد که اولین داده استهلاک برای این دارایی بجای اول ژانویه/ تاریخ شروع سال مالی باید از تاریخ دارایی آن انجام شود.

در منوی حسابداری، کاربر می تواند شرکت، حساب درآمد، حساب درآمد معوق، دفتر روزنامه، حساب تحلیلی و برچسب تحلیلی را مشخص نماید.همانطور که مدلهای درآمد معوق در حال تعریف شدن است، کاربر می تواند درآمد مختلفی را در ماژول ایجاد کند و یا اختصاص دهد.  در تب حسابداری، کاربر می تواند منوی مختلف درآمد ico را مشاهده کند.


برای دسترسی به لیست درآمدهای معوق، به ماژول حسابداری> مدیریت> درآمدهای معوق بروید، کاربر  در اینجا می تواند تمام درآمد معوق توصیف شده را مشاهده کند  و یا با کلیک بر رو دکمه "ایجاد" ، درآمد معوق جدیدی ایجاد کند.

در فرم ایجاد نام درآمد به تعویق افتاده را ارائه دهید. در تب ارزش های دارایی، مقدار اصلی و تاریخ بدست آوردن ارائه می شود. علاوه بر این، در تب روش استهلاک، کاربر می تواند تعداد تشخیص ها را انتخاب کند، همچنین گزینه "به تناسب زمان" را فعال کند و اولین تاریخ پذیرش را توصیف کند. در ارزش های جاری، "مقدار باقی مانده برای"، "تشخیص" و "مبلغ درآمد معوق" در حال توصیف است.


علاوه بر این، در زیر منوی حسابداری، می توان شرکت، حساب درآمد و حساب درآمد معوق را به همراه جزئیات دفتر روزنامه، حساب تحلیلی و برچسب تحلیلی را توصیف کرد.پس از ارائه و تأیید جزئیات درآمد معوق، بر روی دکمه "تایید" و سپس بر روی "محاسبه درآمد" کلیک کنید.

اکنون بعد از کلیک بر روی دکمه "محاسبه درآمد" ، صفحه درآمد را مشاهده خواهید کرد:


 

اکنون برای ارسال دفتر روزنامه ها، بر روی گزینه "داده های ارسال" واقع در سمت چپ فرم، کلیک کنید. همه داده های دفتر روزنامه در لیستی قابل مشاهده خواهد بود که با کلیک بر روی هر کدام، می توانید آن را تایید کنید.پس از ذخیره و تایید درآمد معوق، کاربر می تواند در صورت نیاز با انتخاب گزینه "ویرایش درآمد" موجود در فرم، آن را اصلاح کند.بعد از کلیک بر روی دکمه  "ویرایش درآمد" ، یک ویزارد مانند تصویر زیر در صفحه ظاهر خواهد شد. در اینجا می توانید دلیل ویرایش را ارائه دهید و مقادیر جدید درآمد تعویق مانند تعداد استهلاک ها، مبلغ قابل استهلاک و مبلغ قابل استهلاک نیست  را پیکربندی کنید.