درآمدهای معوق، پیش پرداختی است که در حساب بدهی ذینفع ثبت می شود تا زمانی که یک وظیفه داخلی انتقال کالا یا خدمت ایجاد شود. در اصطلاح عامیانه می توان آن را به عنوان پیش پرداخت دریافت شده توسط شرکت تعریف کرد، اما به عنوان درآمد در نظر گرفته نمی شود و بنابراین نمی توان آن را به عنوان درآمد شرکت گزارش کرد.

برای انتخاب مدل درآمد مناسب، به ماژول حسابداری> پیکربندی> مدیریت> مدل های درآمد معوق بروید. در آنجا منویی همراه با لیست تمام درآمدهای معوق نمایش داده خواهد شد. کاربر می تواند با استفاده از دکمه "ایجاد"، یک مدل جدید درآمد معوق ایجاد کند.در پنجره ایجاد درآمدهای معوق، کاربر باید نامی برای آن اضافه کند. در منوی روش استهلاک، کاربر می تواند تعداد تشخیص ها (تعداد استهلاک های مورد نیاز برای مستهلک شدن دارایی های شما) و سال ها و یا ماه های آن را اضافه کند. گزینه "به تناسب زمان" نشان می دهد که اولین ثبت استهلاک برای این دارایی بجای اول فروردین (تاریخ شروع سال مالی) باید از تاریخ خرید آن انجام شود.

در منوی حسابداری، کاربر می تواند شرکت، حساب درآمد، حساب درآمد معوق، دفتر روزنامه، حساب تحلیلی و برچسب تحلیلی را مشخص نماید.همانطور که مدل های درآمد معوق در حال تعریف شدن است، کاربر می تواند درآمدهای مختلفی را در ماژول ایجاد کند و یا اختصاص دهد. در تب حسابداری، کاربر می تواند منوی متفاوت درآمد ico را مشاهده کند. 


برای دسترسی به لیست درآمدهای معوق، به ماژول حسابداری> مدیریت> درآمدهای معوق بروید، کاربر در اینجا می تواند تمام درآمدهای معوق توصیف شده را مشاهده کند و یا با کلیک بر روی دکمه "ایجاد"، درآمد معوق جدیدی ایجاد کند.

در فرم ایجاد، نام درآمد به معوق وارد می شود. در تب ارزش های دارایی، "مقدار اصلی" و "تاریخ بدست آوردن" وارد می شود. علاوه بر این، در تب روش استهلاک، کاربر می تواند "تعداد تشخیص‌ها" را انتخاب کند، همچنین گزینه "به تناسب زمان" را فعال کند و "تاریخ تشخیص اول" را توصیف کند. در ارزش های جاری، "مقدار باقی مانده برای تشخیص" و "مبلغ درآمد معوق" شرح داده می شود.


علاوه بر این، در زیر منوی حسابداری، می توان شرکت، حساب درآمد و حساب درآمد معوق را به همراه نام دفتر روزنامه، حساب تحلیلی و برچسب تحلیلی را تعریف کرد.پس از ارائه و تأیید جزئیات درآمد معوق، بر روی دکمه "تایید" و سپس بر روی "محاسبه درآمد" کلیک کنید.

اکنون بعد از کلیک بر روی دکمه "محاسبه درآمد" ، صفحه درآمد را مشاهده خواهید کرد:


 

اکنون برای ارسال دفتر روزنامه ها، بر روی گزینه "داده های ارسال" (ثبت‌های ارسال) واقع در سمت چپ فرم، کلیک کنید. همه داده های دفتر روزنامه در لیستی قابل مشاهده خواهد بود که با کلیک بر روی هر کدام، می توانید آن را تایید کنید.پس از ذخیره و تایید درآمد معوق، کاربر می تواند در صورت نیاز با انتخاب گزینه "ویرایش درآمد" موجود در فرم، آن را اصلاح کند.بعد از کلیک بر روی دکمه  "ویرایش درآمد" ، یک ویزارد مانند تصویر زیر در صفحه ظاهر خواهد شد. در اینجا می توانید دلیل ویرایش را ارائه دهید و مقادیر جدید درآمد تعویق مانند تعداد استهلاک ها، مبلغ قابل استهلاک و مبلغ قابل استهلاک نیست  را پیکربندی کنید.