نحوه فروش محصولات مرتبط و محصولات اختیاری (فروش متقابل)

شما رایانه می فروشید. چرا مشتری خود را به خرید صفحه نمایش درجه یک یا ضمانتنامه اضافی ترغیب نکنید؟ این همان هدف کارآمدی محصولا پیشنهادی حین پرداخت است:

  • محصولات مرتبط در صفحه بررسی

  • محصولات اختیاری در صفحه جدید افزودن به سبد خرید (به حالت پیش فرض نصب شده نیست). 


لوازم جانبی در صفحه بررسی

مشتری می تواند قبل از پرداخت و هنگام بازبینی سبد خرید محصولات مرتبط (مثلاً:  ماوس، صفحه کیلد و... برای کامپیوتر)  را مشاهده کند.

از برگه تجارت الکترونیکی در صفحه جزئیات محصول، محصولات مرتبط را انتخاب کنید.

نکته: الگوریتمی وجود دارد که بهترین محصولات مرتبط را برای محصولات متعدد موجود در سبد نمایش می دهد. اگر آیتمی وجود داشته باشد که با تمامی محصولات موجود در سبد خرید مرتبط باشد، بیشترین امکان را دارد که در بالای لیست محصولات مرتبط پیشنهادی قرار بگیرد.


محصولات اختیاری در صفحه جدید افزودن به سبد خرید

محصولات اختیاری به صورت مستقیم با آیتمی که به سبد خرید اضافه شده مرتبط است (مثل: ضمانتنامه، نرم افزار سیستم عامل، اجزای اضافی برای رایانه). پس از افزودن کالای مورد نظر به سبد خرید، صفحه جدیدی به عنوان گام اضافی بالا می آید.

برای انتشار محصولات اختیاری:

  • از منوی برنامه های افزونه محصولات اختیاری تجارت الکترونیکی را نصب کنید. فیلتر پیش فرض برای جستجوی افزونه ها را حذف کنید، در غیر اینصورت تنها برنامه های اصلی نمایش داده خواهند شد.

  • از برگه فروش در قسمت فرم جزئیات محصول، گزینه آیتم های اختیاری را انتخاب کنید. 

 نکته: تعداد آیتم های اختیاری موجود در سبد خرید با تعداد آیتم اصلی برابر است.