برای مثال شما کامپیوتر می فروشید. و می خواهید مشتریان خود را به خرید انواع موس یا کارت شبکه اضافی ترغیب کنید. این همان هدف کارآمدی محصولات پیشنهادی حین پرداخت است:

  • محصولات مرتبط در صفحه بررسی

  • محصولات اختیاری در صفحه جدید افزودن به سبد خرید (به حالت پیش فرض نصب شده نیست). 

بررسی محصولات مرتبط

مشتری می تواند قبل از پرداخت و هنگام بازبینی سبد خرید محصولات مرتبط (مثلاً: ماوس، کارت شبکه و... برای کامپیوتر) مشاهده کند.از طریق تب تجارت الکترونیکی در صفحه جزئیات محصول، محصولات مرتبط را انتخاب نمایید:


نکته: الگوریتمی وجود دارد که بهترین محصولات مرتبط را برای محصولات متعدد موجود در سبد نمایش می دهد. اگر آیتمی وجود داشته باشد که با تمامی محصولات موجود در سبد خرید مرتبط باشد، بیشترین امکان را دارد که در بالای لیست محصولات مرتبط پیشنهادی قرار بگیرد.