نحوه انطباق قیمت ها با بازدیدکنندگان وبسایت

این بخش برخی از ویژگی های قیمت گذاری برنامه تجارت الکترونیکی را روشن می کند. 

  • اعمال قیمت بر اساس بومی سازی جغرافیایی

  • اجازه به مشتری برای انتخاب ارز

به عنوان پیش نیاز، نحوه مدیریت قیمت گذاری محصول را بررسی کنید.

آدرس آی پی جغرافیایی برای اعمال خودکار قیمت درست

به لیست قیمت خود گروهی برای کشورها اختصاص دهید. بدین طریق بازدیدکنندگانی که هنوز وارد سایت نشده اند، می توانند پس از ورود به سایت ارز مربوط به کشور خود را انتخاب کنند. 

مشتریان می توانند پس از ورود به سایت لیست قیمت را براساس ارز رایج در کشور خود دریافت کنند.

انتخاب ارز

در صورتی که با ارزهای مختلفی اجناس خود را به فروش می رسانید، می توانید به مشتریان خود این امکان را بدهید تا ارز رایج کشور خود را انتخاب کنند. گزینه انتخابی را تیک بزنید تا لیست قیمت به منوی کشویی وبسایت اضافه شود.