به منظور افزایش حداکثری درآمد، پیشنهاد می کنیم برای آیتم های اساسی کالاهای جایگزین و مقرون به صرفه تعیین کنید. بدین طریق مشتری برای دیدن کاتالوگ ها زمان بیشتری را صرف جستجوی صفحه شما می کند.

برای این کار:

محصولات مشابه را در تب تجارت الکترونیکی فرم جزئیات محصول انتخاب کنید. 3 گزینه برای محصول مشابه کافی است! از انتشار محصولات متعدد بپرهیزید؛ در غیر این صورت مشتریتان سردرگم می شود.


ویژگی محصولات مشابه را از طریق منوی سفارشی سازی صفحه وب محصول فعال نمایید: