نحوه پرداخت از درگاه های پرداخت

Odoo  برای پرداخت در تجارت الکترونیک، فروش و برنامه های صدور فاکتور چندین روش پرداخت را جاسازی می کند.

روش های ممکن برای پرداخت


انتقال وجه

روش پیش فرض ممکن برای پرداخت، انتقال وجه است. هدف این است که اطلاعات بانکی خود را در اختیار مشتری قرار دهید تا خودشان از طریق بانک پرداخت کنند. این شیوه برای شروع خوب است اما سرعت آن بسیار کم و تاثیر فرآیند آن کم است. در اولین فرصت، خود را به درگاه های آنلاین بانکی مجهز کنید.


درگاه های بانکی

مشتریان خود را به پلت فرم های پرداخت هدایت کنید تا بتوانید بدون هیچ زحمتی پول را دریافت کنید و وضعیت پرداخت را ردگیری کنید (call-back). اودوو در طول زمان بیشتر و بیشتر پلت فرم ها را پشتیبانی می کرد.

  • بانک ملت

  • بانک پارسیان

  • و...