اودوو برای پرداخت در تجارت الکترونیک، فروش و برنامه های صدور فاکتور، چندین روش پرداخت را ارئه داده است.


روش های ممکن برای پرداخت:

  • انتقال وجه

روش پیش فرض ممکن برای پرداخت، انتقال وجه است. هدف این است که اطلاعات بانکی خود را در اختیار مشتری قرار دهید تا خودشان از طریق بانک پرداخت کنند. این شیوه برای شروع خوب است اما سرعت آن بسیار کم و تاثیر فرآیند آن کم است. در اولین فرصت، خود را به درگاه های آنلاین بانکی مجهز کنید.


  • درگاه های بانکی

مشتریان خود را به پلت فرم های پرداخت هدایت کنید تا بتوانید بدون هیچ زحمتی پول را دریافت نمایید و وضعیت پرداخت را رهگیری کنید (call-back). اودوو در طول زمان بیشتر پلت فرم ها را پشتیبانی می کند.

  • بانک ملت

  • بانک پارسیان

  • و...