به محض ورود به ماژول حقوق و دستمزد ، شما کارمندان سازمان را می بینید. می توان بر اساس شرکت یا اداره خود کارمندان را به راحتی فیلتر کرد. همچنین می توانید نشانه های خاصی را به رنگ قرمز مشاهده کنید. دایره توپر قرمز نشان می دهد که کارمند غایب است و مثلث قرمز نشان می دهد که مشکلی در قرارداد وجود دارد. یا هیچ قرارداد در حال اجرایی برای کارمند وجود ندارد یا قرارداد کارمند در حال انقضا است.  قراردادها

اولین قدم برای شروع حقوق و دستمزد، ایجاد قرارداد کارمند است. برای ایجاد به منوی زیر بروید:

 کارمندان> کارمندان> قرارداد ها> ایجاد


 کارمند را انتخاب کنید، دپارتمان کارمند، موقعیت کارمند، ساختار فیش حقوقی که این کارمند از آن ساختار پیروی می کند، تاریخ شروع و پایان قرارداد، ساعات کاری کارمند و ... را وارد کنید.


در تب دوم می توانید سایر اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای کارمند حق مسکن، حق بن کارگری، حق اولاد و ... را وارد نمایید.

انواع داده کاری

انواع داده کاری پلت فرم اودوو را  می توانید از ماژول حقوق و دستمزد> پیکربندی> داده های کاری> انواع داده کاری ، مشاهده کنید. اکنون در صفحه ظاهر شده می توانید انواع داده کاری لیست شده را مشاهده کنید و با کلیک بر روی هر کدام آنها را ویرایش کنید.

علاوه بر این، با کلیک بر روی دکمه " ایجاد "، کاربر می تواند یک نوع داده کاری جدیدی ایجاد کند:


در فرم ایجاد، کاربر می تواند نام نوع داده کاری، کد اختصاص داده شده، توالی عملیات، مرخصی یا غیبت پیش بینی نشده و عملیات گرد کردن در فیش حقوقی را اختصاص دهد.


داده های کاری

برای مشاهده داده های کاری کارمندان، به ماژول حقوق و دستمزد> داده های کاری> داده های کاری بروید. داده های کارمند را می توان در فهرست وارد کنید،  جزئیات به طور خودکار به ازای حضور کارمند و جزئیات مرخصی در سیستم عامل شرح داده می شود.

 منوی داده های کاری به عنوان یک جنبه گزارشگری از حضور کارمندان عمل می کند که یکی از قابلیت های آن، مشاهده حقوق و دستمزد های ایجاد شده است. در فهرست می توان داده ها را براساس عملکرد یک روز، هفته یا ماه مشاهده کرد.

در زیرمنوی داده های کاری، یک منو به نام "مغایرت گیری" وجود دارد که با کلیک بر روی آن، مغایرت گیری های مختلف انجام شده را نشان خواهد داد.


پیکربندی قوانین حقوق و دستمزد

قوانین حقوق و دستمزد مهم ترین بخش می باشد چون در این قسمت هست که دقیقاً دستمزد، مالیات، کسر، خالص، مشارکت و غیره مشخص می شود. برای پیکربندی قوانین حقوق و دستمزد کارمندان بروید به: 

حقوق و دستمزد> پیکربندی> قوانین حقوق و دستمزد> ایجاد

 

در این قسمت می توان چندین بخش را تعریف کرد:

 • نام: نامی برای قانون حقوق و دستمزد.

 • دسته بندی: دسته اولیه را که در ابتدا ایجاد شده است انتخاب کنید.

 • کد: این برای دسترسی آسان هنگام محاسبه حقوق خالص استفاده می شود.

 • فعال: به شما این امکان را می دهد که قانون حقوق را بدون حذف آن مخفی کنید.

 • ظاهر شدن در فیش حقوق: برای نمایش قانون حقوق در فیش حقوقی استفاده می شود.

 • دنباله: برای ترتیب توالی محاسبه استفاده کنید.

در تب عمومی:

می توان بعضی از فیلد ها را مشاهده کرد

 • شرط بر اساس: در اینجا می توان نحوه عملکرد دسته را در هر محاسبه حقوق و دستمزد تعیین کرد. در این فیلد سه شرط وجود دارد:

 • همیشه درست:  اگر این شرط را تنظیم کنیم، این قانون در هر محاسبه حقوق اعمال می شود.

 • محدوده: در این حالت، ما می توانیم برخی از فیلد های دیگر را مشاهده کنیم.

 

 

در اینجا ما می توانیم حداقل محدوده و حداکثر محدوده را مشاهده کنیم. این قانون فقط زمانی اعمال می شود که دستمزد یک کارمند در بین این دو محدوده قرار گیرد.

 • عبارت پایتون: در این حالت، ما می توانیم برخی از خطوط کد پایتون را ببینیم که به ایجاد شرایط پایتون کمک می کنند. به صورت پیش فرض، اودوو معادله ای را بر اساس نتیجه فراهم می کند.

 

وقتی حالت پایتون ایجاد می کنیم می توانیم به مقادیر موجود در اشیاء دسترسی پیدا کنیم.

محاسبه: محاسبه حقوق و دستمزد در سه نوع متداول است:

 • مبلغ ثابت

 • درصد

 • کد پایتون

 

مبلغ ثابت: در این حالت، ما می توانیم یک مبلغ ثابت را ارائه دهیم.  

 

درصد: در این حالت، محاسبه بر اساس فیلدهای زیر آن انجام می شود.  

 

 • درصد بر اساس: متغیری را که می خواهید درصد بدست آورید، مشخص کنید.

 • مقدار درصد: مقدار درصد را مشخص کنید.

کد پایتون

در اینجا محاسبات بر اساس کد پایتون انجام می شود. 

 

پیکربندی ساختار حقوق و دستمزد

هر شرکتی براساس قوانین و شرایط خود از ساختار حقوق و دستمزد مختلف پیروی می كند. برای پیکربندی ساختار حقوق جدید، به ماژول حقوق و دستمزد> پیکربندی> ساختار های حقوق و دستمزد بروید و بر روی دکمه "ایجاد" کلیک کنید: 


پارامترهای قانون حقوق و دستمزد

قوانین حقوق و دستمزد در اودوو براساس پارامترهای قانون که فقط در سیستم عامل تعریف می شوند، تعریف شده است.

ماژول حقوق و دستمزد> پیکربندی> حقوق و دستمزد> پارامترهای قانون


برای ایجاد پارامتر قانون جدید، بر روی دکمه "ایجاد" کلیک کنید. در فرم ایجاد پارامتر قانون، کاربر می تواند نامی برای پارامتر قانون، کد عملیات و نسخه های عملیاتی را ارائه دهد.


سایر انواع داده فیش حقوق

انواع داده دیگر فیش حقوقی را می توان با کلیک بر روی دکمه "ایجاد" از مسیر زیر تعریف کرد:

ماژول حقوق و دستمزد> پیکربندی> حقوق و دستمزد> انواع داده های دیگر


در فرم سایر انواع داده فیش حقوق، می توانید فیلدهای توضیح سایر دستگاه های داده، کد عملیاتی و دسترس پذیری در ساختار (در صورت پر کردن این فیلد، این داده تنها در آن ساختار در دسترس خواهد بود. و اگر خالی باشد، در تمام فیشحقوقو در دسترس خواهد بود) را اضافه کنید.


فیش حقوق کارمندان

برگه پرداخت فقط برای آن دسته از کارمندان که قراردادهای معتبری با سازمان دارند، ایجاد می شود. موقع ورود کارمند به سازمان، ابتدا یک قرارداد بین کارمند و سازمان ایجاد می شود.


پیکربندی

حقوق و دستمزد> فیش های حقوق کارمندان

از داشبورد می توانید فیش های از قبل ایجاد شده را مشاهده کنید. با این حال، برای ایجاد بر روی دکمه ایجاد کلیک کنید.


با کلیک بر روی دکمه "ایجاد" ، به یک پنجره جدید هدایت می شوید:

 

در اینجا می توان کارمند، دوره، شماره ارجاع، قرارداد، نام فیش حقوق را انتخاب کرد. در زیر می توانید روزهای کاری و روزهای کار شده را اضافه کنید.

 

در اینجا می توانید میزان ساعت موظفی ماه، کارکرد ماه توسط کارمند را تعریف کرد. همچنین مقدار می تواند اضافه شود.

بعد از ورود همه فیلد ها، برای دیدن محاسبات طبق قوانین مربوط به حقوق، بر روی "محاسبه برگه" کلیک کنید.

شما می توانید برگه های محاسبه شده پرداخت شده و پرداخت نشده و کسر کار را مشاهده کنید. همچنین می توان با کلیک کردن بر روی دکمه "لغو فیش حقوق" پرداخت را لغو کرد و با کلیک روی دکمه "چاپ" آن را چاپ کرد.

 

به منظور مشاهده همه فیش حقوق کارمندان بروید به: ماژول حقوق و دستمزد> فیش های حقوق کارمند

فیش های کارمندان را بر اساس هر معیاری که خواستید با استفاده از "گروه بندی بر مبنای" می توانید گروه بندی کنید. در زیر بر اساس دسته فیش حقوق گروه بندی شده است.