پیکربندی

تاریخ های انقضا

به خصوص در صنایع غذایی و داروسازی، برای رهگیری موجودی وابسته به تاریخ انقضا، لازم است از ارائه محصولات منقضی شده به مشتریان خودداری کند. با استفاده از اودوو، صرف نظر از اینکه محصولات با شماره سریال/ سری ساخت رهگیری می شوند، می توانید آنها را وابسته به تاریخ انقضا رهگیری کنید.

پیکربندی برنامه

برای فعال کردن این ویژگی، به ماژول انبار> پیکربندی> تنظیمات> تب قابلیت رهگیری بروید، گزینه های "سری ساخت و شماره سریال ها" و "تاریخ های انقضا" را فعال نمایید، سپس بر روی دکمه "ذخیره" کلیک کنید:

 

اکنون، به ماژول انبار> داده های اصلی> شماره سریال ها بروید، در اینجا می توانید هنگام ایجاد شماره سری ساخت/ شماره سریال جدید، تاریخ های مورد نظر را نیز تنظیم کنید:


بعد از اعمال تغییرات، گزینه های جدید اضافه شده "تاریخ" را در فرم محصول مشاهده خواهید کرد:

پیکربندی محصول

برای تنظیم تاریخ انقضا محصول، می توانید مشخصه های زیر را ارائه دهید::

  • زمان استفاده از محصول: تعداد روزها قبل از استهلاک کالا و خطرناک بود آن. این مقدار با استفاده از سری ساخت/ شماره سریال محاسبه خواهد شد.

  • عمر محصول: تعداد روزها قبل از خطرناک شدن و بی مصرف شدن کالا. این مقدار برای شماره سریال / سری ساخت محاسبه خواهد شد.

  • زمان حذف محصول: تعداد روزها از حذف کالا از موجودی. این مقدار برای شماره سریال / سری ساخت محاسبه خواهد شد.

  • زمان هشدار درباره محصول: تعداد روزها قبل از هشدار در مورد شماره سریال/ سری ساخت.

اگر این روزها را به فرم محصول تنظیم نمی کنید، می توانید تاریخ ها را پس از ایجاد سری ساخت / شماره سریال نیز تعیین کنید. هنگامی که شماره سریال جدیدی به این محصول اختصاص داده می شود، این تاریخ ها به طور خودکار در سری ساخت/ شماره سریال محاسبه و ذخیره می شوند.


تاریخ انقضا در سری ساخت و شماره سریال ها

هنگام دریافت یک محصول در انبار، تاریخ ها به طور خودکار در سری ساخت و شماره سریال مربوطه به روز می شوند. این به روز رسانی ها بر اساس تاریخ دریافت محصول و روزهای تعیین شده در فرم محصول خواهد بود.


هشدارهای انقضا

می توانید از برنامه انبار به هشدارهای انقضاء دسترسی داشته باشید. برای انجام این کار، به ماژول انبار> محصولات> شماره سریال ها بروید. در آنجا، می‌توانید از طریق فیلترها> هشدارهای انقضاء، همه سری ساخت و شماره سریال هایی که تاریخ هشدارشان گذشته است را مشاهده کنید.