آیا می توانم جزئیات آزمون های انجام شده در یک کمپین را از طریق ماژول اتوماسیون بازاریابی اودوو 14 را دریافت کنم؟

بله، در داخل هر یک از کمپین ها، یک دکمه  "آزمون ها"  وجود دارد که تعدد آزمون ها را نشان می دهد، با کلیک بر روی آن می توانید جزئیات آزمون مورد نظر را مشاهده نمایید:


 

 


برای ایجاد کمپین جدید، به  ماژول اتوماسیون بازاریابی> کمپین ها  بروید و بر روی دکمه  "ایجاد"  کلیک کنید. در فرم ایجاد نام کمپین و هدفی را که کمپین به دنبال آن است، اضافه نمایید. همچنین می توانید با استفاده از گزینه "  افزودن فیلتر" ، قوانین خاصی را اضافه کنید.


 

اکنون بر روی گزینه "افزودن فعالیت جدید" کلیک کرده و فعالیت هایی را برای این کمپین ایجاد کنید، سپس بر روی دکمه  "ذخیره"  کلیک نمایید:


 


هنگامی که از طریق کمپین ها به گیرندگان لیست ایمیل ها پیام ارسال می کنید و آنها به لینک یا پست ارائه شده پاسخ می دهند، سرنخ ها در ماژول CRM ایجاد می شوند.