چگونه مراحل و برچسب ها در ماژول یادداشت اودوو 14 پیکربندی می شوند؟

مراحل یادداشت را می توان از طریق  ماژول یادداشت ها> پیکربندی> مراحل> کلیک بر روی دکمه "ایجاد" ، ایجاد کرد:


 

در فرم ایجاد نام مرحله را اضافه کرده و در صورت نیاز به تا شدن مرحله، گزینه "تاشو به صورت پیش فرض" را فعال نمایید:


 

علاوه بر این، برچسب ها را می توان به راحتی از طریق  ماژول یادداشت ها> پیکربندی> برچسب ها> کلیک بر روی دکمه "ایجاد" ، ایجاد کرد:


 

یک یادداشت برای صورتجلسات می توانید ایجاد کنید و برای همان یادداشت، برخی فعالیت ها از جمله جلسه تنظیم کنید. از  نمای کانبان ماژول یادداشت ها ، بر روی آیکون  " "  فعالیت کلیک کنید و جلسه فعالیت را ترتیب دهید:


 

تاریخ و زمان جلسه را می توانید در تقویم تنظیم نمایید و نکاتی که در جلسه مورد بحث قرار می گیرد را در یک یادداشت ثبت کنید و پس از پایان جلسه، فعالیت را ببندید.

اگر طبق بحث، فعالیت دیگری غیر از جلسه مانند تماس تلفنی، ایمیل و غیره باشد، همه اینها می توانند به عنوان فعالیت های جدید برنامه ریزی شوند.


 

 

از طریق  ماژول یادداشت ها> کلیک بر روی دکمه "ایجاد" ، می توانید یادداشت جدیدی ایجاد کنید:یادداشت ها را در باکس توضیحات اضافه کنید. هنگامی که یادداشت ایجاد شده را ذخیره کردید، اولین سطر یادداشت، به عنوان موضوع یادداشت در نمای کانبان ظاهر خواهد شد: