خرید

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

انتخاب تامین کننده به صورت پیش فرض

سلام

هنگامی که چندین تامین کننده در تب خرید فرم محصول اضافه می شود، کدام یک به طور پیش فرض انتخاب می شود؟ اولی؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

سلام

بله، هنگامی که چندین تامین کننده در تب خرید محصول موجود باشد، اولین نفری که نامش در لیست است، انتخاب خواهد شد:


منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!