مالی و حسابداری

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

پیکربندی دفاتر روزنامه

چگونه می توانم دفاتر روزنامه مختلف را پیکربندی کنم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
1
بهترین پاسخ

سلام

برای ایجاد دفاتر روزنامه جدید، به ماژول حسابداری> پیکربندی> دفاتر روزنامه بروید و بر روی دکمه "ایجاد" کلیک کنید.

 اودوو دفاتر روزنامه مختلفی از جمله خرید، فروش، بانک، پول نقدو متفرقه ارائه داده است. دفاتر روزنامه فروش، کلیه داده های مربوط به فروش را ثبت می کنند و دفتر روزنامه خرید داده های مربوط به خرید را ثبت می کند. از دفتر روزنامه های بانک و پول نقد به ترتیب برای ثبت تراکنش های پرداخت های بانکی و پرداخت های نقدی استفاده می شود. و دفتر روزنامه متفرقه برای ثبت تراکنش هایی که مربوط به این چهار نوع نیست، استفاده می شود.

 

منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!