آغاز کار با سازمان یار

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

1

ایجاد محصول جدید از طریق ماژول انبار

چگونه می توانم یک محصول جدید در ماژول انبار ایجاد و رهگیری کنم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
1
بهترین پاسخ

با سلام

شما می توانید اسناد ما را در مورد "نحوه ایجاد محصول در ماژول انبار" و "نحوه رهگیری محصولات از طریق شماره سریال / سری ساخت" از طریق لینک های زیر مطالعه فرمایید:

https://www.tashilgostar.com/product-configuration#Product-creation

https://www.tashilgostar.com/product-configuration#Product-traceability

منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!