مالی و حسابداری

بر بستر نرم افزار سازمان یار (نسخه بومی سازی شده Odoo ERP)، کسب و کار الکترونیکی جامع و یکپارچه متناسب با نیاز شما را ایجاد می کنیم.

0

خروجی سند حسابداری

با سلام
در ماژول حسابداری بعد از ثبت سند دستی 

در بخش چاپ ( فاکتور - فاکتور پرداخت نشده - کپی‌های صورتحساب چندگانهMultiple Invoice Copies)
گزینه ها فاکتور که چون سند دستی هست امکان پرینت وجود ندارد.

گزینه کپی صورتحساب هم خروجی که میدهد فقط صفر است ( جمع کل مبلغ دارد)

این مورد گاهی اوقات در بخش تراز آزمایشی اتفاق میفتد یعنی مبالغ بدهکار بستانکار صفر هستن ولی جمع کل مبلغ صحیح است 

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
1
بهترین پاسخ

با سلام

  در اودوو باید ثبت اسناد حسابداری از طریق زیر منو های مربوط به نوع سند (خرید ، فروش ، بانک ، صندوق )انجام شود تا بتوان گزارش های صحیح و یکپارچه داخل ERP تهیه نمود . اسناد دستی عموما باید جهت انجام ثبت های متفرقه اعمال شود.و جهت دریافت گزارشات مربوط به اسناد دستی بهتر است از زیر منو ثبت های دفتر روزنامه استفاده نمود.

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما