مالی و حسابداری

بر بستر نرم افزار سازمان یار (نسخه بومی سازی شده Odoo ERP)، کسب و کار الکترونیکی جامع و یکپارچه متناسب با نیاز شما را ایجاد می کنیم.

0

چگونه می توان داده های حسابداری را در زمان حسابرسی قفل کرد؟

چگونه می توان داده های حسابداری را در زمان حسابرسی قفل کرد؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

با سلام

در زمان حسابرسی، برای افراد غیر مشاوران (افرادی که مدیر صورت حساب نیستند)، ویرایش داده ها مسدود می شود. بنابراین می توان برای غیر مشاوران، تاریخ قفل تعیین کنید.

ماژول حسابداری> حسابداری> عملیات> تاریخ قفل

 

منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما