مالی و حسابداری

بر بستر نرم افزار سازمان یار (نسخه بومی سازی شده Odoo ERP)، کسب و کار الکترونیکی جامع و یکپارچه متناسب با نیاز شما را ایجاد می کنیم.

0

مدل های مغایرت گیری

سلام

چگونه می توانم مدل های مغایرت گیری جدیدی ایجاد کنم؟


تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

با سلام

برای مشاهده پاسخ، به کتاب راهنما و ویدئو آموزشی "مدل های مغایرت گیری" از طریق لینک های زیر مراجعه نمایید:

https://www.tashilgostar.com/bank-statement-and-reconciliation#Reconciliation-models
https://www.tashilgostar.com/slides/slide/46

منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما