مالی و حسابداری

بر بستر نرم افزار سازمان یار (نسخه بومی سازی شده Odoo ERP)، کسب و کار الکترونیکی جامع و یکپارچه متناسب با نیاز شما را ایجاد می کنیم.

0

روش استهلاک چیست؟

روش استهلاک  چیست؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

در مدیریت دارایی سه روش استهلاک استفاده می شود:

  • خط مستقیم: ارزش کل دوره را استهلاک می کند (به عبارتی ارزش ناخالص / تعداد استهلاک ها محاسبه می شود).

  • کاهشی: استهلاک حاصل مقدار کل و ضریب کاهشی. برای هر سال مقدار محصول کاهش می یابد (بر اساس مقدار باقی مانده * ضریب کاهشی محاسبه می شود).

  • کاهش شتاب دار: این ترکیبی از موارد فوق خواهد بود. ابتدا روش کاهشی را دنبال می کند و هنگامی که به مقدار خط مستقیم رسید، خط مستقیم را پس از آن استهلاک می کند (مانند کاهش است اما با حداقل مقدار استهلاک که با مقدار خط مستقیم برابر است).

 

منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما