خرید

بر بستر نرم افزار سازمان یار (نسخه بومی سازی شده Odoo ERP)، کسب و کار الکترونیکی جامع و یکپارچه متناسب با نیاز شما را ایجاد می کنیم.

0

چرا اودوو اجازه می دهد دو فاکتور در یک سفارش خرید ایجاد شود؟

سلام

چرا اودو اجازه می دهد دو فاکتور در یک سفارش خرید ایجاد شود؟ چگونه می توانم این مورد را غیرفعال کنم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

با سلام

این گزینه برای این است که فروشندگان را فقط بر اساس آنچه تحویل داده می شود فاکتور کنید، گزینه هایی برای کنترل صورتحساب از طریق ماژول خرید> پیکربندی> تنظیمات> تب حسابداری برای شما ارائه داده شده است:


اگر فقط یک صورتحساب می خواهید، تعدادسفارش داده شده را انتخاب کنید ( در این صورت بدون توجه به محصول دریافتی، بر اساس تعداد سفارش داده شده صورت حساب ایجاد خواهد شد).

منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما