CRM

مدیریت ارتباط با مشتریان

مدیریت ارتباط با مشتری، رویکردی فراگیر برای ایجاد، حفظ و توسعه روابط با مشتریان است.

0

امتیازات سرنخ چیست؟

سلام

امتیازات سرنخ چیست و چگونه آنها را برای سرنخ ها اختصاص می دهیم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

سلام

امتیازات سرنخ، امتیازی است که با استفاده از قوانین امتیازدهی به سرنخ ها اختصاص داده می شود. علاوه بر این، برخی از قوانین امتیازدهی باید از طریق ماژول CRM> سرنخ ها> قوانین امتیازدهی> کلیک بر روی دکمه "ایجاد"، در سیستم عامل ایجاد شود.


در فرم قانون امتیازدهی می توانید دامنه ای مانند کشور، شماره تلفن و غیره و مقدار امتیاز برای آن تعیین کنید:


منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 


تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!