مدیریت رویدادها

بر بستر نرم افزار سازمان یار (نسخه بومی سازی شده Odoo ERP)، کسب و کار الکترونیکی جامع و یکپارچه متناسب با نیاز شما را ایجاد می کنیم.

0

ایجاد رویداد جدید در اودوو

سلام

چگونه می توام یک رویداد جدید ایجاد کنم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

سلام

برای مشاهده پاسخ به کتاب راهنما از طریق لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.tashilgostar.com/odoo-book-v13-events

منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما