مدیریت رویدادها

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

ایجاد رویداد جدید در اودوو

سلام

چگونه می توام یک رویداد جدید ایجاد کنم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

سلام

برای مشاهده پاسخ به کتاب راهنما از طریق لینک زیر مراجعه کنید:

https://www.tashilgostar.com/odoo-book-v13-events

منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما