منابع انسانی

بر بستر نرم افزار سازمان یار (نسخه بومی سازی شده Odoo ERP)، کسب و کار الکترونیکی جامع و یکپارچه متناسب با نیاز شما را ایجاد می کنیم.

0

چگونه می توان اطلاعات حقوق و دستمزد یک کارمند را در اودوو پیکربندی کرد؟

سلام

چگونه می توانم اطلاعات حقوق و دستمزد یک کارمند را در اودوو پیکربندی کنم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

سلام

اطلاعات حقوق و دستمزد کارمندان را می توانید از طریق ماژول کارمندان> کارمندان> قراردادها پیکربندی کنید و جزئیات حقوق و و دستمزد را در فیلدهای مربوطه اضافه نمایید:


تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما