فروش

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

تنظیم لیست قیمت در ماژول فروش

سلام

ما نیاز داریم یک لیست قیمت تنظیم کنیم که در آن قیمت به مقدار محصول بستگی داشته باشد برای حل این مشکل، چه راهکاری پیشنهاد می دهید؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

با سلام

برای حل این مشکل می توانید از طریق ماژول فروش> محصولات> لیست های قیمت استفاده کنید. شما می توانید یک لیست قیمت جدید ایجاد کنید و هنگام افزودن لیست قیمت، گزینه اعمال بر را بر اساس "محصول" و محاسبه قیمت را بر اساس "قیمت ثابت" انتخاب نمایید.

منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما

لطفاً یک پاسخ اساسی بدهید. اگر خواستید که در مورد سوال و یا پاسخ نظر بدهید، کافیست از ابزار نظردهی استفاده کنید. به خاطر داشته باشید که شما می توانید همیشه پاسخ های خود را اصلاح کنید - نیازی نیست یک سوال را دو بار پاسخ دهید. لطفاً رأی بدهید - این کار کمک می کند تا بهترین سوال و جوابها را انتخاب کنید!