راهنما

خوش آمدید!

این تالار گفتگو در خصوص محصولات و خدمات تسهیل گستر و نرم افزار سازمان یار ( قدرت گرفته از Odoo ERP ) ایجاد شده است.

سوال بپرسید و به بحث و گفتگو بپردازید، مطالب و ایده های خود را به اشتراک بگذارید، پروفایل حرفه ای خود را ایجاد کنید، به دغدغه های مطرح شده در کیفی ترین شکل ممکن پاسخ دهید و شبکه ارتباطی خود را گسترش دهید.

1

عدم وجود حقوق محاسبه شده مهر و آبان در حساب همکار افراد

با سلام

در حساب همکار نیروها و کارمندان دفتر تهران حقوق مهر و آبان که در ماژول حقوق و دستمزد محاسبه شده اند در حساب همکاران منتقل نگردیده اند، لطفا بررسی و اطلاع رسانی نمایید دلیل چیست.

در حساب همکار آقای آلفا حقوق شهریور ماه 300،242،595 محاسبه گردیده در صورتیکه در ماژول حقوق و دستمزد معادل 305،706،082 محاسبه شده. دلیل را بررسی و اطلاع رسانی فرمایید.

با تشکرتصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
1
بهترین پاسخ

مواردی که فرموده بودین مورد بررسی قرار گرفت، که نتایج به شرح زیر می باشد:
1 اینکه طبق استاندارد ساختار حقوق و دستمزد اودوو برای هر ماه فقط باید یک دسته ایجاد شده و تمامی فیش ها درون یک دسته ایجاد و سندش ثبت شود(البته طبق استاندارد خود ایران هم هر ماه باید یک سند فیش حقوقی داشته باشید)
2 اینکه در برخی از کارمندان اطلاعات مربوط به آدرس خصوصی تکمیل نگردیده و به همین علت در زمان ثبت سند حقوق و دستمزد ، خالص پرداختنی به اسم کارمند شناسایی نشده است
3 اینکه اسنادی هم که ایجاد شده اند ارسال نشده است که در گردش طرف همکار دیده نمیشود
4 : علت مغایرت شناسایی حقوق خالص در سند با مبلغ فیش هم به خاطر پیکربندی کدینگ مالیات بود که اصلاح شد ولی چون سندش صادر شده است اثر نمیکند

با تشکر

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما