راهنما

خوش آمدید!

این انجمن برای متخصصان و علاقه مندان به محصولات و خدمات ما است.
بهترین محتوا و ایده های جدید بازاریابی را به اشتراک بگذارید و بحث و گفتگو کنید، پروفایل حرفه ای خود را ایجاد کنید و در کنار هم بازاریاب بهتری شوید.

0

امکان مدیریت جابجایی شیفت ها در اپ حقوق دستمزد

جابجایی ها به صورت نامنظم بوده بدین مفهوم که شخصی در خارج از شیفت تعریف شده در سیستم حضور پیدا می کند

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما