تولید (MRP)

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

آیا می توان از همان لیست مواد برای گونه ها هم استفاده کرد؟

سلام

آیا می توان از همان لیست موادی که برای محصول ایجاد کرده ام، برای گونه ها هم استفاده کنم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

بله امکانش هست. هنگامی که لیست مواد را پیکربندی می کنید، فیلد گونه را خالی بگذارید با اینکار این لیست مواد برای تمامی گونه ها قابل استفاده خواهد بود، اما اگر فیلد گونه را پر کنید، آن لیست مواد تنها برای گونه مشخص شده قابل استفاده خواهد بود. 
 

منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 

تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما