تولید

Welcome!

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services.
Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together.

0

چگونه می توان یک مرکز کار جایگزین را به یک عملیات کاری اختصاص داد؟

سلام

چگونه می توانم هنگامی که یک مرکز کار در حین انجام عملیات دیگری است، مرکز کار جایگزین به یک عملیات کاری اختصاص دهم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

با سلام

هنگام ایجاد مرکز کار، می توانید یک مرکز کار جایگزین در فیلد "مراکز کار جایگزین" انتخاب نمایید تا هر زمان که فرآیندی به این مرکز کار احتیاج داشته باشد اما مرکز کار در دسترس نباشد یا به عملیات دیگری مشغول باشد، از مرکز کار جایگزین برای پردازش عملیات به نمایندگی از آن استفاده خواهد شد.

منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما