تولید (MRP)

بر بستر نرم افزار سازمان یار (نسخه بومی سازی شده Odoo ERP)، کسب و کار الکترونیکی جامع و یکپارچه متناسب با نیاز شما را ایجاد می کنیم.

0

چگونه می توان یک مرکز کار جایگزین را به یک عملیات کاری اختصاص داد؟

سلام

چگونه می توانم هنگامی که یک مرکز کار در حین انجام عملیات دیگری است، مرکز کار جایگزین به یک عملیات کاری اختصاص دهم؟

تصویر پروفایل
انصراف
1 پاسخ
0
بهترین پاسخ

با سلام

هنگام ایجاد مرکز کار، می توانید یک مرکز کار جایگزین در فیلد "مراکز کار جایگزین" انتخاب نمایید تا هر زمان که فرآیندی به این مرکز کار احتیاج داشته باشد اما مرکز کار در دسترس نباشد یا به عملیات دیگری مشغول باشد، از مرکز کار جایگزین برای پردازش عملیات به نمایندگی از آن استفاده خواهد شد.

منابع آموزشی مرتبط با این دسته بندی:
 
تصویر پروفایل
انصراف

پاسخ شما